Cách gọi video trên Microsoft team

Màn hình nềnThiết bị di động

Bạn có thể thực hiện cuộc gọi hai người hoặc cuộc gọi nhóm với bất kỳ ai trong tổ chức của bạn trực tiếp từ cuộc trò chuyện mà không cần phải tổ chức cuộc họp nhóm. Những cuộc gọi này là riêng tư và sẽ không xuất hiện trong bất kỳ cuộc hội thoại nhóm nào. Tuy nhiên, mục nhập cho cuộc gọi sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện của bạn.

Đi tới danh sách trò chuyện của bạn, rồi bấm vào Cuộc trò chuyện

Nút Cuộc trò chuyện mới

để bắt đầu cuộc trò chuyện mới.

Nhập tên hoặc các tên vào trường Đến ở đầu cuộc trò chuyện mới của bạn.

Chọn Cuộc gọi

Nút Cuộc gọi video

hoặc Cuộc gọi

Nút Cuộc gọi

để bắt đầu cuộc gọi.

Có tới 20 người có thể ở trên cùng một cuộc gọi video.

Lưu ý:Nếu một cuộc trò chuyện nhóm bao gồm hơn 20 người, nút gọi điện sẽ bị tắt.

Teams-call icons-general-300

Nếu hiện bạn không trò chuyện với người bạn muốn gọi, bạn có thể bắt đầu cuộc gọi mới từ một lệnh. Đi tới hộp lệnh ở phía trên cùng màn hình của bạn và nhập /cuộcgọi , sau đó nhập hoặc chọn tên của người bạn muốn liên lạc.

Bạn cũng có thể bắt đầu cuộc gọi một-một từ thẻ hồ sơ của một người nào đó. Hãy mở bằng cách bấm vào ảnh của họ trong một kênh hoặc từ một tìm kiếm.

Lưu ý:Nếu tổ chức của bạn được thiết lập cho tính năng này, bạn có thể gọi trực tiếp cho một số điện thoại thậm chí cả số điện thoại bên ngoài tổ chức  của bạn.

Bạn có thể khởi chạy cuộc gọi từ chat trực tiếp hoặc theo nhóm:

Từ danh sách trò chuyện của bạn, nhấn vào

Nút Cuộc trò chuyện mới

trò chuyện mới ở đầu trang và nhập tên hoặc tên.

Từ cuộc trò chuyện, gõ nhẹ vào Cuộc gọi

Nút Cuộc gọi video

hoặc Cuộc gọi thoại

Nút Cuộc gọi

. Người bạn đang gọi có thể trả lời từ máy tính hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của họ.

Bạn cũng có thể bắt đầu cuộc gọi từ thẻ hồ sơ của một người nào đó. Mở bằng cách nhấn vào ảnh hồ sơ của họ trong kênh hoặc từ tìm kiếm.

Lưu ý:

Nếu một cuộc trò chuyện nhóm bao gồm hơn 20 người, nút gọi điện sẽ bị tắt.

Nếu tổ chức của bạn được thiết lập cho tính năng này, bạn có thể gọi trực tiếp cho một số điện thoại thậm chí cả số điện thoại bên ngoài tổ chức của bạn.