Cách gửi file PDF trên iPhone

Đọc tài liệu PDF trong Sách trên iPhone

Trong ứng dụng Sách

, bạn có thể mở và lưu các tài liệu PDF mà bạn nhận được trong Mail, Tin nhắn và các ứng dụng khác.

Mở tài liệu PDF trong Sách

Chạm vào tệp đính kèm PDF để mở, chạm vào

nút Chia sẻ

, sau đó chạm vào Sách.

Chia sẻ hoặc in tài liệu PDF

Mở tài liệu PDF, chạm vào

nút Chia sẻ

, sau đó chọn một tùy chọn chia sẻ như AirDrop, Mail hoặc Tin nhắn hoặc chạm vào In.

Xem Giới thiệu về AirPrint.

Đánh dấu tài liệu PDF

Mở tài liệu PDF và chạm vào

nút Đánh dấu

để sử dụng các công cụ vẽ và chú thích (chạm vào gần giữa trang nếu bạn không thấy

nút Đánh dấu

).

Xem Vẽ trong các ứng dụng bằng Đánh dấu trên iPhone.

Xem PDF trên các thiết bị

Bạn có thể xem PDF và sách không đến từ BookStore trên iPhone, iPad, iPodtouch và máy Mac mà bạn đã đăng nhập bằng cùng một ID Apple.

Đi tới Cài đặt

> [têncủabạn]> iCloud, bật iCloudDrive, sau đó bật Sách. Sau đó đi tới Cài đặt> Sách và bật iCloudDrive.