Cách gửi mail kèm hình ảnh trên iPhone

Gửi tệp đính kèm với thư Gmail

Bạn có thể thêm tệp đính kèm, như tệp hoặc hình ảnh, vào email. Để gửi các tệp lớn vượt quá giới hạn về dung lượng, như các video, hãy sử dụng Google Drive.

Đính kèm tệp

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
  2. Mở ứng dụng Gmail
Cách gửi mail kèm hình ảnh trên iPhone

.

  1. Nhấn vào biểu tượng Soạn thư
Cách gửi mail kèm hình ảnh trên iPhone
Cách gửi mail kèm hình ảnh trên iPhone

Đính kèm

Cách gửi mail kèm hình ảnh trên iPhone

.

  1. Chọn tệp bạn muốn tải lên.
  • Để đính kèm các mục, như hình ảnh và tệp .pdf,từ email bạn nhận được, hãy chọn một tệp trong phần "Tệp đính kèm gần đây".

Nếu bạn chọn một hình ảnh, thì Gmail sẽ chèn hình ảnh đó vào nội dung thư. Để đính kèm hình ảnh, hãy nhấn vào hình ảnh đó

Cách gửi mail kèm hình ảnh trên iPhone

Gửi dưới dạng tệp đính kèm.

Xóa tệp đính kèm

Nhấn vào tệp

Cách gửi mail kèm hình ảnh trên iPhone

Xóa.

Giới hạn kích thước tệp đính kèm

Bạn có thể gửi tệp đính kèm có kích thước tối đa là 25 MB. Nếu có nhiều tệp đính kèm thì tổng kích thước không được vượt quá 25 MB.

Đối với tệp đính kèm lớn, bạn có thể chèn bằng Google Drive.

Khắc phục sự cố

Tệp đính kèm có thể không có sẵn

Quản trị viên mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn có thể đã chặn "mail-attachment.googleusercontent.com", miền Google sử dụng để lưu trữ tệp đính kèm.

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.

Bị chặn vì lý do bảo mật

Để chặn virus, Gmail không cho phép bạn đính kèm các tệp thực thi, như là các tệp có đuôi .exe.                    iPhone và iPad AndroidMáy tính   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách gửi mail kèm hình ảnh trên iPhone