Cách hỏi khéo có người yêu chưa

Làm sao để biết crush có người yêu chưa?