Cách in ảnh từ Gmail

Mở và tải tệp đính kèm xuống trong Gmail

Khi nhận được email có tệp đính kèm, bạn có thể tải một bản sao của tệp đính kèm xuống thiết bị của mình.

Các cách tải xuốngTải tệp đính kèm xuống máy tính

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vàoGmail.
 2. Mở một email.
 3. Di chuột qua hình thu nhỏ rồi nhấp vào biểu tượng Tải xuống
Cách in ảnh từ Gmail

.

Trình duyệt của bạn lưu các tệp đính kèm mà bạn đã tải xuống trong thư mục tải xuống. Kiểm tra cài đặt của trình duyệt để xem các tệp tải xuống của bạn được lưu ở chỗ nào. Nếu bạn sử dụng Google Chrome thì hãy tìm hiểu về tải xuống tệp trên Chrome.Tải xuống Google Drive

Lưu ý: Bạn có thể nhìn thấy hoặc chia sẻ một số tệp đính kèm, nhưng không thể lưu các tệp này vào Google Drive.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vàoGmail.
 2. Mở một email.
 3. Di chuột qua hình thu nhỏ rồi nhấp vào biểu tượng Thêm vào Drive

.

Bạn có thể xem bất kỳ tệp nào mình đã tải xuống trong Google Drive.Tải ảnh trong email xuống

Một số ảnh được gửi bên trong thư email chứ không phải dưới dạng tệp đính kèm.

Dưới đây là một số cách để lưu ảnh từ bên trong email:

 • Tải xuống: Nhấp chuột phải vào ảnh và chọn tùy chọn lưu ảnh.
 • Lưu vào Drive: Tải ảnh xuống máy tính rồi tải lên Google Drive.

Mở một tệp Office đính kèm trong Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày

 1. Trên máy tính, hãytruy cập vàoGmail.
 2. Mở một emailcó tệp Office đính kèm.
 3. Di chuột qua hình thu nhỏ
Cách in ảnh từ Gmail

nhấp vào Chỉnh sửa bằng Google Tài liệu/Trang tính/Trang trình bày.   Một bản sao của tệp Office đính kèm mớisẽ được lưu trữ trong Drive. Lúc này, bạn có thể thực hiện các thao tác sau đối với bản sao đó:

 • Chỉnh sửa
 • Chia sẻ
 • Xemlịch sử phiên bản
 • Cộng tác theo thời gian thực

Để biết các tùy chọn email khác,hãy nhấp vàoTệp

Cách in ảnh từ Gmail

Email.

Bao gồm tệp đính kèm khi trả lời hoặc chuyển tiếp thư

Tệp đính kèm được bao gồm khi bạn chuyển tiếp thư, nhưng không được tự động bao gồm khi bạn trả lời thư.

Để bao gồm các tệp đính kèm gốc khi trả lời:

 1. Trên máy tính, ở cuối hộp trả lời, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống
Cách in ảnh từ Gmail

.

 1. Nhấp vào Bao gồm các tệp đính kèm gốc.

Để xóa các tệp gốc đính kèm khi trả lời thư, hãy chuyển đến vị trí bên phải tệp đính kèm đó, rồi nhấp vào biểu tượng

Cách in ảnh từ Gmail

.

Không thể mở hoặc tải tệp đính kèm xuống

Lưu ý: Nếu người gửi bật chế độ bảo mật, thì bạn sẽ không thể sao chép hoặc tải nội dung thư và tệp đính kèm xuống.

Nếu không thể tải lên hoặc tải xuống tệp đính kèm, bạn hãy thử theo thứ tự các bước sau:

 1. Trên máy tính, hãy kiểm tra xem bạn có đang sử dụng trình duyệt được hỗ trợ hay không.
 2. Thử tắt các tiện ích mà bạn có trên trình duyệt, lần lượt từng tiện ích một.
 3. Xóa bộ nhớ đệm và cookie của trình duyệt.
 4. Thử mở Gmail có các lab đã tắt tại trang này https://mail.google.com/mail/u/0/?labs=0#settings/labs. Nếu cách này khắc phục được sự cố, hãy thử bật mỗi lần một lab.

Tôi nhận được thông điệp cảnh báoTệp đính kèm cho phép tập lệnh chưa được xác minh

Ý nghĩa của cảnh báo này

Chúng tôi không thể xác nhận rằng tệp đính kèm của thư là an toàn để mở. Nếu bạn mở tệp đính kèm, thì có khả năng phần mềm độc hại có thể bắt đầu chạy trên máy tính hoặc thiết bị của bạn.

Việc nên làm nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu email có vẻ đáng ngờ, đừng trả lời và đừng tải tệp đính kèm xuống. Bạn có thể báo cáo email đó là thư rác hoặc email lừa đảo.

Nếu email là từ người bạn biết và tin cậy, hãy bỏ qua cảnh báo.Cảnh báo "tệp đính kèm bị mã hóa"

Ý nghĩa của cảnh báo này

Một số tệp đính kèm, chẳng hạn như tài liệu yêu cầu mật khẩu để mở, được mã hóa và không thể quét virút.

Việc nên làm nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu email có vẻ đáng ngờ, đừng trả lời và đừng tải tệp đính kèm xuống. Bạn có thể báo cáo email đó là thư rác hoặc email lừa đảo.

Nếu email là từ người bạn biết và tin cậy, hãy bỏ qua cảnh báo.Không thể xác minh tính xác thực của thư này

Ý nghĩa của cảnh báo này

Thư có đính kèmemail(.eml). Mặc dù chúng tôi đã kiểm tra thư và tệp đính kèm .eml để tìm spam và vi-rút, chúng tôi không thể xác nhận rằng người gửi được hiển thị trong tệp .eml thực sự đã gửi những email đó. Hãy tìm hiểu thêm về tính xác thực.

Việc nên làm nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu email có vẻ khả nghi, đừng mở email đính kèm. Bạn có thể báo cáo email đó là thư rác hoặc email lừa đảo.

Nếu email là từ người bạn biết và tin cậy, hãy bỏ qua cảnh báo.

Tôi nhận được thông điệp cảnh báo Tệp đính kèm cho phép tập lệnh chưa được xác minh

Ý nghĩa của cảnh báo này

Chúng tôi không thể xác nhận rằng tệp đính kèm của thư là an toàn để mở. Nếu bạn mở tệp đính kèm, thì có khả năng phần mềm độc hại có thể bắt đầu chạy trên máy tính hoặc thiết bị của bạn.

Phải làm gì nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu email có vẻ đáng ngờ, đừng trả lời và đừng tải tệp đính kèm xuống. Bạn có thể báo cáo email đó là spam hoặc lừa đảo.

Nếu email là từ người bạn biết và tin cậy, hãy bỏ qua cảnh báo.   Cảnh báo "tệp đính kèm bị mã hóa"

Ý nghĩa của cảnh báo này

Một số tệp đính kèm, chẳng hạn như tài liệu yêu cầu mật khẩu để mở, được mã hóa và không thể quét virút.

Phải làm gì nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu email có vẻ đáng ngờ, đừng trả lời và đừng tải tệp đính kèm xuống. Bạn có thể báo cáo email đó là spam hoặc lừa đảo.

Nếu email là từ người bạn biết và tin cậy, hãy bỏ qua cảnh báo.   Không thể xác minh tính xác thực của thư này

Ý nghĩa của cảnh báo này

Thư có đính kèm email (.eml). Mặc dù chúng tôi đã kiểm tra thư và tệp đính kèm .eml để tìm spam và vi-rút, chúng tôi không thể xác nhận rằng người gửi được hiển thị trong tệp .eml thực sự đã gửi những email đó. Hãy tìm hiểu thêm về tính xác thực.

Phải làm gì nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu email có vẻ khả nghi, đừng mở email đính kèm. Bạn có thể báo cáo email đó là spam hoặc lừa đảo.

Nếu email là từ người bạn biết và tin cậy, hãy bỏ qua cảnh báo.                   Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách in ảnh từ Gmail