Cách in từ mail ra máy in

In thư Gmail

Bạn có thể in từng thư hoặc tất cả thư trong một cuộc hội thoại.

Lưu ý: Hãy đảm bảo bạn đã kết nối máy in bằng Cloud Print hoặc AirPrint.

In một email duy nhất

Nếu có nhiều email trong cùng một cuộc hội thoại, thì bạn có thể in chỉ một trong các email đó.

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
  2. Mở email bạn muốn in.
  3. Ở trên cùng bên phải của email, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm
Cách in từ mail ra máy in

.

  1. Nhấp vào In.

In email cùng các thư trả lời

Nếu có nhiều email trong cùng một cuộc hội thoại, bạn có thể in tất cả email đó.

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
  2. Mở cuộc hội thoại bạn muốn in.
  3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng In tất cả
Cách in từ mail ra máy in

.

Không thể in email hoặc tệp đính kèm

Người gửi có thể đã bật chế độ bảo mật của Gmail để gửi email và chế độ này không cho phép in văn bản và tệp đính kèm.

Tìm hiểu thêm về nhận thư được gửi bằng chế độ bảo mật của Gmail.                  Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách in từ mail ra máy in