Cách kết bạn trên YouTube

Email liên hệ công việc

Để giữ liên lạc với khán giả, bạn có thể gửi và nhận email bằng địa chỉ email liên hệ công việc. Để nhận email, bạn cần phải thêm thông tin liên hệ vào kênh của mình.

Cách gửi email cho người khác qua địa chỉ email liên hệ công việc:

  1. Truy cập vào Kênh YouTube mà bạn muốn gửi email.
  2. Chọn thẻ Giới thiệu trên kênh đó.
  3. Nếu kênh đó có cung cấp địa chỉ email liên hệ công việc, hãy chọn "Xem địa chỉ email". Nếu bạn không thấy địa chỉ email liên hệ công việc thì tức là chủ sở hữu kênh không cung cấp địa chỉ này.
  4. Sử dụng địa chỉ email đó để gửi thư cho kênh.