Cách khóa fb tạm thời

Có những lý do mà bạn muốn khóa tài khoản Facebook tạm thời hoặc vĩnh viễn nhưng chưa biết cách. Sau đây là một số hướng dẫn giúp bạn có thể thực hiện điều này trên điện thoại.

Bước 1: Vào ứng dụng Facebook > Nhấn biểu tượng ba gạch tại giao diện.

Bước 2: Chọn Cài đặt & quyền riêng tư > Chọn tiếp Cài đặt > Chọn Quyền sở hữu và kiểm soát tài khoản.

Bước 3: Chọn Vô hiệu hóa và xóa.

Bước 4: Tại đây bạn sẽ lựa chọn Vô hiệu hóa hoặc Xóa tài khoản.

Vô hiệu hóa tài khoản: Tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa tạm thời. Hệ thống sẽ vô hiệu hóa tài khoản, cũng như gỡ tên và ảnh của bạn khỏi hầu hết những gì bạn đã chia sẻ. Bạn có thể tiếp tục dùng Messenger.

Xóa tài khoản: Tài khoản của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn. Khi xóa tài khoản, bạn sẽ không thể truy xuất nội dung hoặc thông tin mình đã chia sẻ trên Facebook. Mesenger và tất cả tin nhắn của bạn sẽ bị xóa đi.

Bước 4.1: Chọn Vô hiệu hóa tài khoản:

Chọn Vô hiệu hóa tài khoản > rồi nhấn Tiếp tục vô hiệu hóa tài khoản để tiến hành khóa tài khoản Facebook > Nhập mật khẩu rồi nhấn Tiếp tục.

Tiếp đến bạn sẽ phải chọn lý do muốn khóa Facebook tạm thời và lựa chọn thời gian sẽ tự động kích hoạt lại tài khoản Facebook.

Khi đó màn hình sẽ chuyển qua giao diện mới, bạn có thể tick vào Không nhận thông báo từ Facebook trong tương lai, rồi nhấn Tiếp tục. Cuối cùng chọn Vô hiệu hóa tài khoản của tôi để hoàn thành việc vô hiệu hóa tài khoản Facebook.

Bước 4.2: Chọn Xóa tài khoản.

Sau khi chọn Xóa tài khoản > Chọn Tiếp tục xóa tài khoản > Chuyển sang màn hình Xóa tài khoản. Tại đây, giao diện sẽ hiển thị những ứng dụng mà bạn đã đăng nhập >Nhấn Xóa tài khoản.

Tiếp theo, Facebook sẽ yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu để chắc chắn việc xóa tài khoản. Sau khi nhập mật khẩu > Nhấn Tiếp tục > Chọn Xóa tài khoản để hoàn thành việc xóa tài khoản Facebook.