Cách kiểm tra email trên điện thoại iPhone

Kiểm tra email từ các tài khoản khác

Nếu có nhiều tài khoản email thì bạn có thể kiểm tra các tài khoản đó trong Gmail. Tìm hiểu cách thêm tài khoản email khác vào ứng dụng Gmail.

Bạn có thể đọc và gửi thư từ hầu hết các địa chỉ email, bao gồm cả Yahoo hoặc Hotmail, bằng cách sử dụng ứng dụng Gmail trên iPhone hoặc iPad. Thay vì chuyển tiếp thư, bạn có thể thêm tài khoản đó vào ứng dụng Gmail.

Thêm hoặc xóa tài khoản

Bạn có thể thêm cả tài khoản Gmail cũng như tài khoản không phải Gmail vào ứng dụng Gmail trên iPhone hoặc iPad.Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống. Thêm tài khoản

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách kiểm tra email trên điện thoại iPhone

.

 1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ.
 2. Nhấn vào Sử dụng tài khoản khác.
 3. Chọn loại tài khoản bạn muốn thêm.
 • Nếu sử dụng tài khoản iCloud, @me.com hoặc @mac.com, thì bạn có thể cần phải nhập các tùy chọn cài đặt cụ thể và mật khẩu ứng dụng.
 • Nếu bạn kiểm tra email cơ quan hay trường học qua Outlook cho Windows, hãy chọnOutlook, Hotmail và Live.
 • Nếu không thấy dịch vụ email của mình, hãy chọn Thêm.
 1. Làm theo các bước trên màn hình để thêm tài khoản. Nếu có sẵn, hãy nhấn vào Thử Gmailify để nhận các tính năng của Gmail với tài khoản đã thêm, như chống spam và danh mục email.       Xóa tài khoản
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách kiểm tra email trên điện thoại iPhone

.

 1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ.
 2. Nhấn vào Quản lý các tài khoản trên thiết bị này.
 3. Nhấn vào Xóa khỏi thiết bị này.

Chuyển hoặc xem tất cả thư từ các tài khoản trong ứng dụng Gmail

Nếu có nhiều tài khoản email thì bạn có thể kiểm tra các tài khoản đó trong Gmail. Tìm hiểu cách thêm tài khoản email khác vào ứng dụng Gmail. Chuyển đổi tài khoản

Thư trên ứng dụng Gmail sẽ tách riêng cho từng tài khoản.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách kiểm tra email trên điện thoại iPhone

.

 1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ.
 2. Nhấn vào tài khoản bạn muốn sử dụng.       Xem tất cả thư từ tài khoản của bạn trong cùng hộp thư đến
 3. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách kiểm tra email trên điện thoại iPhone

.

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu

.

 1. Nhấn vào Tất cả hộp thư đến.                        iPhone và iPad AndroidMáy tính   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách kiểm tra email trên điện thoại iPhone