cách làm tròn số trên máy tính casio fx-580vnx

Làm cách nào để làm tròn số thập phân trong máy tính casio fx 580vnx ạ ?

Nhấn dấu = á bạn.

máy tính không là tròn được em ạ

cái này phải theo QT làm tròn hình như học lớp 7 thì phải