Cách lấy biểu tượng desktop

TRONG TÁC VỤ NÀY

TỔNG KẾT

Khôi phục các biểu tượng vào màn hình nền

Tóm tắt

Bài viết này mô tả cách khôi phục máy tính của tôi, tài liệu củatôi và các biểu tượng địa điểm mạng của tôi sau khi đã bị loại bỏ khỏi màn hình nền.

Khôi phục các biểu tượng vào màn hình nền

Trong Microsoft Windows XP Home Edition và Professional, menu bắt đầu mới được bật theo mặc định. Khi đã bật menu bắt đầu mới, máy tính của tôi, tài liệu củatôi và các biểu tượng địa điểm mạng của tôi sẽ bị loại bỏ khỏi màn hình nền. Để khôi phục các biểu tượng này, hãy làm theo các bước sau đây:

Bấm chuột phải vào màn hình nền và bấm thuộc tính.

Bấm vào tab màn hình nền .

Bấm tùy chỉnh màn hình máy tính.

Bấm vào tab chung , rồi bấm vào biểu tượng bạn muốn đặt trên màn hình nền.

Bấm OK.