Cách liên kết tài khoản Google với Google Play trên máy tính

Đăng ký dịch vụ hoặc nội dung

Một số dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe, video hoặc nhạc trực tuyến, ứng dụng hẹn hò và nhiều dịch vụ khác nữa cung cấp cho bạn tùy chọn để đăng ký các tính năng và dịch vụ có tính phí. Bạn có thể đăng ký các ứng dụng này bằng Google Play.

Khi bạn đăng ký:

 • Hệ thống sẽ tự động tính phí cho mỗi kỳ gia hạn tùy thuộc vào kỳ hạn của gói đăng ký của bạn, ví dụ: hàng tuần hoặc hàng năm.
 • Nếu bạn chấp nhận đề nghị dùng thử miễn phí, bạn sẽ nhận được email khi gói dùng thử miễn phí sắp hết hạn.
 • Khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc, bạn sẽ tự động bị tính một khoản phí theo điều khoản đăng ký của mình.
 • Để không bị tính phí, bạn hãy hủy gói đăng ký trước khi thời gian dùng thử kết thúc.
 • Bạn có thể thấy một lệnh ủy quyền thanh toán trên phương thức thanh toán của mình trong vòng 24 giờ trước ngày gia hạn gói đăng ký, tuy vậy, bạn sẽ chỉ bị tính phí vào ngày gia hạn. Để xóa lệnh ủy quyền thanh toán đó, hãy hủy gói đăng ký của bạn trước ngày gia hạn.
 • Bạn có thể hủy gói đăng ký của mình bất cứ lúc nào trong phần gói đăng ký trên Google Play. Khi hủy gói đăng ký, bạn sẽ mất quyền truy cập vào gói đăng ký đó vào cuối kỳ thanh toán hiện tại. Tìm hiểu cách hủy gói đăng ký của bạn.
 • Bạn cũng có thể thêm phương thức thanh toán thứ hai vào tài khoản Google Play để tránh bị gián đoạn dịch vụ đăng ký trong trường hợp phương thức thanh toán chính của bạn hết hạn hoặc không thực hiện được. Tìm hiểu cách thêm phương thức thanh toán dự phòng.
 • Nếu thanh toán không thành công, bạn có thể có một khoảng thời gian gia hạn để cập nhật phương thức thanh toán. Trong thời gian gia hạn, bạn có thể vẫn dùng được gói đăng ký của mình. Khi thời gian gia hạn kết thúc, hoặc ngay lập tức trong trường hợp không có thời gian gia hạn, tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng và bạn không dùng gói đăng ký đó được nữa. Nếu bạn chưa giải quyết vấn đề thanh toán này trong vòng 30 ngày, gói đăng ký của bạn sẽ tự động bị hủy.

Mẹo: Nếu bạn sử dụng Chromebook và đã cài đặt Cửa hàng Google Play, hãy nhấn vào Android.

Đăng ký dịch vụ và nội dung trên ứng dụng

 1. Truy cập vàoplay.google.com.
 2. Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào đúng Tài khoản Google.
 3. Tìm và mở ứng dụng cung cấp dịch vụ có tính phí.
 4. Nhấp vào Đăng ký.
 5. Chọn một tùy chọn đăng ký. Nếu ứng dụng có thời gian dùng thử, bạn cũng có thể thử gói đăng ký trước.
 6. Chọn một phương thức thanh toán.
 7. Nhấp vào Đăng ký.
 8. [Optional] Để hủy đăng ký dùng thử, hãy hủy gói đăng kýtrước khi hết thời gian dùng thử.

Đăng ký ứng dụng bằng mã khuyến mãi

Có 2 loại mã khuyến mãi.Nếu mã của bạn bao gồm các từ và số, chẳng hạn như HAPPYHOLIDAYS2020

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy tải ứng dụng xuống và cài đặt.
 2. Trong ứng dụng bạn đăng ký, hãy tìm gói đăng ký có áp dụng mã khuyến mãi của bạn.
 3. Làm theo các bước trong quá trình thanh toán cho đến khi bạn thấy phương thức thanh toán xuất hiện.
 • Nếu bạn chưa có phương thức thanh toán: hãy thêm một phương thức thanh toán.
 1. Bên cạnh phương thức thanh toán, hãy nhấn vào biểu tượng Mũi tên phải
Cách liên kết tài khoản Google với Google Play trên máy tính

.

 1. Nhấn vào Đổi mã.
 2. Nhập mã của bạn, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.
 3. Xác nhận rằng giao dịch mua của bạn có áp dụng khuyến mãi.
 4. Nhấn vào Đăng ký.
 5. Mở ứng dụng Google Play
Cách liên kết tài khoản Google với Google Play trên máy tính

.

 1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 2. Nhấn vào Thanh toán và gói đăng ký
Cách liên kết tài khoản Google với Google Play trên máy tính

Đổi mã quà tặng.

 1. Nhập mã
 2. Nhấn vào Đổi.
 3. Tải và cài đặt ứng dụng cho gói đăng ký.
 4. Trong ứng dụng, hãy tìm loại gói đăng ký có áp dụng mã khuyến mãi của bạn.
 5. Để chắc chắn rằng giao dịch của bạn đang dùng mã khuyến mãi, hãy kiểm tra giỏ hàng.
 6. Làm theo các bước trong ứng dụng.
 7. Mở ứng dụng để hoàn tất gói đăng ký.

Nếu bạn không thể đổi hoặc đăng ký mã khuyến mãi, hãy tìm hiểu cách khắc phục vấn đề về mã khuyến mãi.

Bắt đầu đăng ký từ một trang web

 1. Trên trang web cung cấp đăng ký, hãy chọn Đăng ký bằng Tài khoản Google của bạn hoặc Đăng ký qua Google.
 2. Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào đúng Tài khoản Google.
 3. Hãy chọn một gói đăng ký, như hàng năm hoặc hàng tháng (có thể tùy thuộc vào loại đăng ký mà trang web cung cấp).
 4. Xác nhận phương thức thanh toán và địa chỉ thanh toán của bạn.

Tìm hiểu cách thêm gói đăng ký hiện có vào Tài khoản Google của bạn.                 Máy tính Android   Thêm

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố      Đăng nhập

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách liên kết tài khoản Google với Google Play trên máy tính