Cách liệt kê trong PowerPoint

Nhiều người dùng thấy rằng việc sử dụng bàn phím ngoài với các lối tắt bàn phím cho PowerPoint giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Đối với những người dùng có khiếm khuyết về vận động hoặc thị giác, sử dụng phím tắt có thể sẽ dễ dàng hơn so với sử dụng màn hình cảm ứng và là phương pháp thay thế thiết yếu cho việc sử dụng chuột.

Chúng tôi có một danh sách riêng bao gồm các lối tắt dùng để tạo bản trình bày.

Lưu ý:

Các lối tắt trong chủ đề này liên quan tới bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên các bố trí khác có thể không tương ứng chính xác với phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

Dấu cộng (+) trong lối tắt có nghĩa là bạn cần nhấn nhiều phím cùng một lúc.

Dấu phẩy (,) trong một lối tắt có nghĩa là bạn cần nhấn nhiều phím theo thứ tự.                              WindowsmacOSWeb

Bài viết này mô tả các lối tắt bàn phím và một số phím lối tắt phổ biến khác có thể áp dụng trong khi bạn đang trình bày với PowerPoint cho Windows.

Lưu ý:

Để nhanh chóng tìm lối tắt trong bài viết này, bạn có thể sử dụng tìm kiếm. Nhấn Ctrl + F, rồi nhập từ tìm kiếm của bạn.

Nếu thao tác bạn thường sử dụng không có phím lối tắt, bạn có thể ghi một macro để tạo phím tắt.

Trong suốt bản trình bày, để xem danh sách các lối tắt, nhấn F1. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển giữa các tab trong hộp thoại Trợ giúp trình chiếu .

Lấy các lối tắt bàn phím này trong tài liệu Word tại nối kết này: các lối tắt bàn phím trong PowerPoint cho Windows

Trong chủ đề này

Các lối tắt thường được sử dụng

Điều khiển trình chiếu

Điều khiển video và các phương tiện khác trong trình chiếu trong PowerPoint 2010 và phiên bản mới hơn

Sử dụng con trỏ và chú giải trong bản trình bày

Luyện tập và ghi lại bản trình bày

Cơ động trong dạng xem diễn giả trong PowerPoint 2013 và mới hơn

Các lối tắt thường được sử dụng

Bảng này liệt kê các lối tắt thường được sử dụng nhất trong PowerPoint dành cho Windows.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bắt đầu một bản trình bày từ đầu.

F5

Bắt đầu bản trình bày từ trang chiếu hiện tại.

Shift+F5

Bắt đầu bản trình bày ở dạng xemdiễn giả.

Alt+F5

PowerPoint 2010 và 2007: không sẵn dùng

Thực hiện hoạt hình tiếp theo hoặc chuyển sang bản chiếu tiếp theo.

N

Enter

Page Down

Phím mũi tên phải

Phím mũi tên xuống

Phím cách

Trình diễn hoạt hình trước đó hoặc trở về trang chiếu trước đó.

P

Page Up

Phím mũi tên trái

Phím mũi tên lên

Phím Backspace (Xóa lùi)

Ẩn con trỏ và nút dẫn hướng.

Ctrl+H

Hiển thị một trang chiếu đen trống hoặc trở lại bản trình bày từ trang chiếu đen trống.

B

Dấu chấm (.)

Hiển thị một trang chiếu trắng trống hoặc trở lại bản trình bày từ trang chiếu trắng trống.

W

Dấu phẩy (,)

Dừng hoặc khởi động lại bản trình bày tự động.

S

Kết thúc bản trình bày.

Phím Esc

Trong PowerPoint 2010 và 2007, gạch nối (-)

Đầu trang

Điều khiển trình chiếu

Các lối tắt bàn phím sau đây áp dụng trong khi bạn đang cung cấp bản trình bày của bạn trong chế độ chiếu hình (toàn màn hình), có hoặc không có dạng xemdiễn giả.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đi tới một trang chiếu cụ thể.

Nhập số trang chiếu, rồi nhấn Enter

Đi đến trang chiếu tiếp theo nếu trang chiếu tiếp theo bị ẩn.

H

Xem hộp thoại tất cả trang chiếu.

Ctrl+S

PowerPoint 2007: không sẵn dùng

Trở về trang chiếu đầu tiên.

Phím Home

Trong PowerPoint 2010 và mới hơn, hãy nhấn và giữ nút chuột phải và trái trong 2 giây

Đi đến trang chiếu cuối cùng.

Phím End (Cuối)

Xem thanh tác vụ máy tính.

Ctrl+T

PowerPoint 2007: không sẵn dùng

Hiển thị menu ngữ cảnh.

Shift+F10

Đi đến điểm truy cập tiếp theo trên trang chiếu hiện tại.

(Các điểm truy cập bao gồm siêu kết nối, hoạt hình, các đối tượng âm thanh và đối tượng video.)

Tab

Đi đến siêu kết nối cuối cùng hoặc trước đó trên trang chiếu hiện tại.

Shift+Tab

Thực hiện hành vi "bấm chuột" trên siêu kết nối đã chọn.

(Hãy làm theo siêu kết nối đã chọn.)

Enter khi một siêu kết nối được chọn

Đầu trang

Điều khiển video và các phương tiện khác trong trình chiếu trong PowerPoint 2010 và phiên bản mới hơn

Những phím tắt này hoạt động với tệp video đã nhập từ máy tính của bạn hoặc thiết bị khác. Chúng không hoạt động với các tệp video trực tuyến.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Ngừng phát lại phương tiện.

Alt+Q

Phát hoặc tạm dừng phương tiện.

Alt+P

Trong PowerPoint 2013 và mới hơn, Ctrl + dấu cách

Đi đến thẻ đánh dấu tiếp theo.

Alt+End

Đi đến thẻ đánh dấu trước đó.

Alt+Home

Tăng âm lượng.

Alt+Mũi tên lên

Giảm âm lượng.

Alt+Mũi tên xuống

Tắt âm thanh.

Alt+U

Tua tiến 3 giây.

Alt+Shift+Page Down

Tua lùi 3 giây.

Alt+Shift+Page Up

Tìm kiếm tiến 0,25 giây, rồi tạm dừng.

Alt+Shift+Phím Mũi tên phải

PowerPoint 2010: không sẵn dùng

Tìm kiếm lùi 0,25 giây, rồi tạm dừng.

Alt+Shift+Phím Mũi tên trái

PowerPoint 2010: không sẵn dùng

Hiển thị hoặc ẩn menu âm thanh và phụ đề.

(Đối với video có nhiều bài hát âm thanh và/hoặc các bài hát phụ đề trong các định dạng được hỗ trợ.)

Alt+J

PowerPoint 2010: không sẵn dùng

Đầu trang

Sử dụng con trỏ và chú giải trong bản trình bày

Các lối tắt bàn phím sau đây cho phép bạn điều khiển con trỏ và dùng nó để tạo chú thích trong bản trình bày của bạn.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bắt đầu con trỏ laser.

Ctrl+L

PowerPoint 2010 và 2007: không sẵn dùng

Thay đổi con trỏ thành bút.

Ctrl+P

Thay đổi con trỏ thành một mũi tên.

Ctrl+A

Thay đổi con trỏ thành cục tẩy.

Ctrl+E

PowerPoint 2007: không sẵn dùng

Hiển thị hoặc ẩn con trỏ mũi tên.

Trong PowerPoint 2010, dấu bằng (=)

Trong PowerPoint 2010 và 2007, A

Hiển thị hoặc ẩn đánh dấu viết tay.

Ctrl+M

PowerPoint 2007: không sẵn dùng

Xóa chú thích trên màn hình.

E

Ẩn con trỏ và nút dẫn hướng sau 15 giây.

Ctrl+U

PowerPoint 2013 và mới hơn: không sẵn dùng

Đầu trang

Luyện tập và ghi lại bản trình bày

Bạn có thể sử dụng các lối tắt bàn phím này khi bạn đang diễn tập bản trình bày của mình hoặc ghi lại trình chiếu.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Thiết đặt thời gian mới trong khi duyệt lại.

T

Dùng thời gian gốc trong khi duyệt lại.

O

PowerPoint 2013 và mới hơn: không sẵn dùng

Sử dụng chuột để nâng cao khi đang diễn tập.

M

PowerPoint 2013 và mới hơn: không sẵn dùng

Ghi lại tường thuật và thời gian bản chiếu.

R

Đầu trang

Cơ động trong dạng xem diễn giả trong bản trình bày trong PowerPoint 2013 và phiên bản mới hơn

Các lối tắt bàn phím sau đây áp dụng khi bạn đang cung cấp bản trình bày của mình bằng dạng xemdiễn giả. Dạng xem diễn giả cho phép bạn xem bản trình bày của mình bằng ghi chú của diễn giả trên một màn hình (ví dụ như máy tính xách tay của bạn), trong khi khán giả xem bản trình bày miễn phí ghi chú trên một màn hình khác.

Khi bạn kết nối với một màn hình thứ hai, dạng xem diễn giả sẽ được hiển thị tự động khi bạn khởi động trình chiếu. Để bắt đầu một bản trình bày ở dạng xem diễn giả ngay cả khi bạn chỉ có một màn hình duy nhất, hãy nhấn Alt + F5.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển giữa khu vực dạng xem diễn giả.

(Đầu trang, công cụ bên dưới trang chiếu và ngăn ghi chú )

F6

Chuyển vòng quanh các công cụ trong khu vực dạng xem diễn giả.

Phím Tab

Cuộn xuống một dòng trong ngăn ghi chú .

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Cuộn lên một dòng trong ngăn ghi chú .

Ctrl+Phím Mũi tên lên

Cuộn xuống một hình trong ngăn ghi chú .

Ctrl+Page Down

Cuộn lên một hình trong ngăn ghi chú .

Ctrl+Page Up

Đọc dòng tiếp theo trong ngăn ghi chú .

Alt+A

Đọc dòng trước đó trong ngăn ghi chú .

Alt + Z

Đọc thời gian đã trôi qua.

(Bộ hẹn giờ bắt đầu chạy ngay khi bạn bắt đầu dạng xemdiễn giả.)

Alt+W

Đọc bước tiếp theo (ví dụ, trang chiếu tiếp theo, hoạt hình tiếp theo hoặc kết thúc trình chiếu).

Alt+Q

Đóng dạng xemdiễn giả.

Phím Esc

Đầu trang

Xem thêm

Trung tâm trợ giúp PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Bài viết này mô tả các lối tắt bàn phím và một số phím lối tắt phổ biến khác có thể áp dụng trong khi bạn đang trình bày với PowerPoint for macOS.

Lưu ý:

Các thiết đặt trong một số phiên bản của hệ điều hành Mac (OS) và một số ứng dụng tiện ích có thể xung đột với các lối tắt bàn phím trong Office cho Mac. Để biết thêm thông tin về việc thay đổi gán chính cho lối tắt bàn phím, hãy tham khảo trợ giúp về Mac cho phiên bản macOS của bạn, ứng dụng tiện ích của bạn hoặc tham chiếu đến các xung đột lối tắt.

Nếu bạn không tìm thấy lối tắt bàn phím ở đây đáp ứng nhu cầu của mình, bạn có thể tạo lối tắt bàn phím tùy chỉnh. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến tạo lối tắt bàn phím tùy chỉnh cho Office for Mac.

Nhiều lối tắt sử dụng phím Ctrl trên bàn phím Windows cũng hoạt động với khóa điều khiển trong PowerPoint for macOS. Tuy nhiên, không phải tất cả.

Để nhanh chóng tìm lối tắt trong bài viết này, bạn có thể sử dụng tìm kiếm. Nhấn Command + F, rồi nhập từ tìm kiếm của bạn.

Trong suốt bản trình bày, để xem danh sách các lối tắt, nhấn dấu gạch chéo (/).

Trong chủ đề này

Các lối tắt thường được sử dụng

Điều khiển trình chiếu

Sử dụng con trỏ và chú giải trong bản trình bày

Diễn tập bản trình bày

Các lối tắt thường được sử dụng

Bảng này liệt kê các lối tắt thường được sử dụng nhất trong PowerPoint for macOS dành cho Windows.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bắt đầu một bản trình bày từ đầu.

+ Shift + Return

Bắt đầu bản trình bày từ trang chiếu hiện tại.

+ Return

Bắt đầu bản trình bày ở dạng xemdiễn giả.

Option + Return

Thực hiện hoạt hình tiếp theo hoặc chuyển sang bản chiếu tiếp theo.

N

Page Down

Phím mũi tên phải

Phím mũi tên xuống

Phím cách

Trình diễn hoạt hình trước đó hoặc trở về trang chiếu trước đó.

P

Page Up

Phím mũi tên trái

Phím mũi tên lên

Xóa

Kết thúc bản trình bày.

Phím Esc

Gạch nối (-)

+ dấu chấm (.)

Đầu trang

Điều khiển trình chiếu

Các lối tắt bàn phím sau đây áp dụng trong khi bạn đang cung cấp bản trình bày của bạn trong chế độ chiếu hình (toàn màn hình), có hoặc không có dạng xemdiễn giả.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đi tới một trang chiếu cụ thể.

Nhập số trang chiếu, rồi nhấn Return

Đi đến trang chiếu tiếp theo nếu trang chiếu tiếp theo bị ẩn.

H

Hiển thị một trang chiếu đen trống hoặc trở lại bản trình bày từ trang chiếu đen trống.

B

Shift + B

Dấu chấm (.)

Hiển thị một trang chiếu trắng trống hoặc trở lại bản trình bày từ trang chiếu trắng trống.

W

Shift + W

Dấu phẩy (,)

Hiển thị menu lối tắt.

Control + Click chuột

Đi đến điểm truy cập tiếp theo trên trang chiếu hiện tại.

(Các điểm truy cập bao gồm siêu kết nối, hoạt hình, các đối tượng âm thanh và đối tượng video.)

Tab

Đi đến siêu kết nối cuối cùng hoặc trước đó trên trang chiếu hiện tại.

Shift+Tab

Đầu trang

Sử dụng con trỏ và chú giải trong bản trình bày

Các lối tắt bàn phím sau đây cho phép bạn điều khiển con trỏ và dùng nó để tạo chú thích trong bản trình bày của bạn.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bắt đầu con trỏ laser.

+ L

Thay đổi con trỏ thành bút.

+ P

Thay đổi con trỏ thành một mũi tên.

+ A

Hiển thị hoặc ẩn con trỏ mũi tên.

+ I

Ẩn con trỏ trên di chuyển chuột.

Điều khiển + H

Hiển thị con trỏ trên di chuyển chuột.

+ U

Xóa chú thích trên màn hình.

E

Shift+E

Đầu trang

Diễn tập bản trình bày

Bạn có thể sử dụng các lối tắt bàn phím này khi bạn đang trình bày bản trình bày của mình.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Thiết đặt thời gian mới trong khi duyệt lại.

T

Dùng thời gian gốc trong khi duyệt lại.

O

Sử dụng chuột để nâng cao khi đang diễn tập.

M

Đầu trang

Xem thêm

Trung tâm trợ giúp PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Bài viết này mô tả các lối tắt bàn phím có thể áp dụng trong khi bạn đang trình bày với PowerPoint cho web.

Lưu ý:

Để nhanh chóng tìm lối tắt trong bài viết này, bạn có thể sử dụng tìm kiếm. Nhấn Ctrl + F, rồi nhập từ tìm kiếm của bạn.

Khi bạn sử dụng PowerPoint cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình.  Vì PowerPoint cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web  chứ không phải PowerPoint cho web.

Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Office dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

Điều khiển trình chiếu

Bảng này liệt kê các lối tắt bàn phím bạn có thể sử dụng để bắt đầu, nâng cao và kết thúc trình chiếu.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bắt đầu một bản trình bày từ đầu.

F5

Bắt đầu bản trình bày từ trang chiếu hiện tại.

Shift+F5

Thực hiện hoạt hình tiếp theo hoặc chuyển sang bản chiếu tiếp theo.

N

Enter

Page Down

Phím mũi tên phải

Phím mũi tên xuống

Phím cách

Trình diễn hoạt hình trước đó hoặc trở về trang chiếu trước đó.

P

Page Up

Phím mũi tên trái

Phím mũi tên lên

Phím Backspace (Xóa lùi)

Kết thúc bản trình bày.

Esc

Xem thêm

Trung tâm trợ giúp PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:              Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Video liên quan