Cách lưu hình ảnh vào bộ nhớ máy iPhone

Di chuyển ảnh vào kho lưu trữ

Bạncó thể ẩn ảnh khỏi màn hình xem Ảnh và chuyển ảnh vào mục lưu trữ. Nhờ đó, bạn có thể sắp xếp các ảnh của mình và ẩn bất kỳ ảnh nào mà bạn không muốn thấy thường xuyên.

Bất kỳ ảnh nào mà bạn lưu trữ:

 • Sẽ vẫn nằm trong album mà ảnh đã được thêm vào, kết quả tìm kiếm và các thư mục trên thiết bị của bạn.
 • Sẽ không được dùng để tạo phim hoặc ảnh động.

Nếu có tài liệu, biên nhận hoặc ảnh có vẻ không thích hợp để xuất hiện trên màn hình xem ảnh, bạn có thể nhận thẻđề xuất chuyển ảnh vào kho lưu trữ. Tìm hiểu thêm.

Di chuyển ảnh vào kho lưu trữ

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Photos
Cách lưu hình ảnh vào bộ nhớ máy iPhone

.

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Chọn ảnh.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm
Cách lưu hình ảnh vào bộ nhớ máy iPhone
Cách lưu hình ảnh vào bộ nhớ máy iPhone

Chuyển đến mục lưu trữ.

 1. Không bắt buộc: Để tìm bất kỳ ảnh nào mà bạn đã lưu trữ từ màn hình xem Ảnh, trong ứng dụng Google Photos
Cách lưu hình ảnh vào bộ nhớ máy iPhone

, ở dưới cùng,hãy nhấn vào Thư viện

Cách lưu hình ảnh vào bộ nhớ máy iPhone

Lưu trữ.

Kiểm tra các mục lưu trữ và hủy lưu trữ

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Photos
Cách lưu hình ảnh vào bộ nhớ máy iPhone

.

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Thư viện
Cách lưu hình ảnh vào bộ nhớ máy iPhone

Lưu trữ.

 1. Chọn ảnh. Chạm và giữ để chọn nhiều ảnh.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm
Cách lưu hình ảnh vào bộ nhớ máy iPhone
Cách lưu hình ảnh vào bộ nhớ máy iPhone

Hủy lưu trữ.                  iPhone và iPad AndroidMáy tính   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách lưu hình ảnh vào bộ nhớ máy iPhone