Cách lưu PowerPoint vào máy tính

Cũng như với bất kỳ chương trình phần mềm nào, bạn nên đặt tên và lưu bản trình bày ngay lập tức và lưu các thay đổi thường xuyên trong khi làm việc.

Phiên bản mới hơnOffice 2010Office 2007

Trong PowerPoint 2013 bản và mới hơn, bạn có thể lưu bản trình bày trên máy tính vào ổ đĩa cục bộ (chẳng hạn như máy tính xách tay của bạn), một vị trí mạng, CD, DVD hoặc ổ đĩa flash. Bạn cũng có thể lưu thành định dạng tệp khác.

Trên tab Tệp, chọn Lưu.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để lưu vào ổ cứng cục bộ, chẳng hạn như máy tính xách tay của bạn, ổ đĩa flash, ổ đĩa CD hoặc DVD, hãy chọn Máy tính.

Để lưu vào Thư viện SharePoint, hãy chọn SharePoint.

Dưới Lưu Như > Thư mục Gần đây, chọn Duyệt, chọn đường dẫn và thư mục tệp, rồi đặt tên cho tệp đó.

Chọn Lưu.

Lưu tệp bản trình bày của bạn trong một định dạng tệp khác

Lưu ý:Để lưu tệp theo định dạng tệp PDF (.pdf) hoặc XPS (.xps), hãy xem Lưu hoặc chuyển đổi sang PDF hoặc XPS.

Trên tab Tệp, chọn Lưu Như.

Dưới Lưu Như, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

Dưới Thư mục Gần đây, chọn Duyệt, chọn đường dẫn và thư mục tệp, rồi đặt tên cho tệp đó.

Trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy chọn định dạng tệp bạn muốn.

Chọn Lưu.

Lưu bản trình bày của bạn trong phiên bản PowerPoint cũ hơn

Trong PowerPoint 2013 bản mới hơn và mới hơn, bạn có thể lưu tệp thành phiên  bản PowerPoint cũ hơn bằng cách chọn phiên bản từ danh sách Lưu dưới dạng trong hộp Lưu Dưới dạng. Ví dụ: bạn có thể lưu bản trình bày PowerPoint theo định dạng Bản trình bày PowerPoint mới nhất (.pptx) hoặc Bản trình bày PowerPoint 97-2003 (.ppt).

Lưu ý:

PowerPoint 2013 và các phiên bản mới hơn sử dụng định dạng tệp .pptx nền tảng XML được giới thiệu trong Bản phát hành Office 2007. Những tệp này có thể mở trong PowerPoint 2010 và PowerPoint 2007 mà không cần phần bổ trợ đặc biệt hay bị mất chức năng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Mở Định dạng XML và phần mở rộng tên tệp.

Mở Định dạng tài liệu

Microsoft Office hỗ trợ khả năng lưu tệp bản trình bày theo định dạng Bản trình bày OpenDocument (.odp).

Khi bạn sử dụng lệnh Lưu Như hoặc Lưu Bản sao, tùy chọn lưu  theo định dạng .odp sẽ được liệt kê ở cuối danh sách tùy chọn Lưu dưới dạng.

Bấm tab Tệp.

Bấm Lưu dưới Dạng, rồi thực hiện một trong các bước sau:

Đối với bản trình bày chỉ có thể mở trong PowerPoint 2010 hoặc PowerPoint  2007, trong danh sách Lưu dưới dạng, chọn PowerPoint Trình bày (*.pptx).

Đối với bản trình bày có thể được mở trong phiên bản PowerPoint 2010 hoặc phiên bản cũ hơn của PowerPoint, hãy chọn Bản trình bày PowerPoint 97-2003 (*.ppt).

Trong ngăn bên trái của hộp thoại Lưu Như, hãy bấm vào thư mục hoặc vị trí khác nơi bạn muốn lưu bản trình bày của mình.

Trong hộp Tên tệp, nhập tên cho bản trình bày của bạn hoặc không nhập gì cả để chấp nhận tên tệp mặc định, rồi bấm vào Lưu.

Từ bây giờ, bạn có thể nhấn CTRL+S hoặc bấm Lưu Bản trình

gần đầu màn hình để lưu nhanh bản trình bày của bạn vào bất kỳ lúc nào.

Quan trọng:        Office 2007 không còn được hỗ trợ. Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay

Bấm vào Microsoft Office Button

, rồi bấm vào Lưu Như.

Bấm Lưu dưới Dạng, rồi thực hiện một trong các bước sau:

Đối với bản trình bày chỉ có thể mở trong  PowerPoint 2007, trong danh sách Lưu dưới dạng, chọn Tùy PowerPoint bày (*.pptx).

Đối với bản trình bày có thể mở được trong các phiên bản PowerPoint cũ hơn, hãy chọn PowerPoint 97-2003 Bảntrình bày (*.ppt).

Trong ngăn bên trái của hộp thoại Lưu Như, hãy bấm vào thư mục hoặc vị trí khác nơi bạn muốn lưu bản trình bày của mình.

Trong hộp Tên tệp, nhập tên cho bản trình bày của bạn hoặc không nhập gì cả để chấp nhận tên tệp mặc định, rồi bấm vào Lưu.