Cách lưu slide trong PowerPoint 2010

Lưu bài thuyết trình trong Powerpoint 2010

Một thao tác cơ bản trong Powerpoint là lưu giữ bài thuyết trình của bạn, đây là công việc hết sức quan trọng. Đôi khi bạn lỡ tay và nhấn nhầm vào nút thoát khỏi bài thuyết trình (mà bạn chưa lưu), thế là toàn bộ công việc bạn đang làm bị mất, điều này tốn hàng giờ để làm lại. Sau đây là các bước đơn giản để lưu một bài thuyết trình trong Powerpoint 2010.

Bước 1: Chọn File tab để hiển thị màn hình Backstage view, từ menu đó bạn chọn Save As.

Cách lưu slide trong PowerPoint 2010

Bước 2: Trong hộp thoại Save As, bạn gõ tên file và nhấn vào nút Save.

Cách lưu slide trong PowerPoint 2010

Quảng cáo

Bước 3: Định dạng mặc định của nó là .pptx, nếu bạn muốn lưu với tên khác, bạn chọn một trong số loại file từ danh sách Save As Type.

Cách lưu slide trong PowerPoint 2010

Nếu bạn đang làm việc với một file đã được lưu trước đó, tùy chọn Save trong Backstage sẽ lưu bài của bạn với định dạng và tên đã lưu trước đó. Nếu bạn muốn thay đổi định dạng hay tên của nó, sử dụng tùy chọn Save As thay cho tùy chọn Save.

Cách lưu slide trong PowerPoint 2010

PDF

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách lưu slide trong PowerPoint 2010