Cách mở chặn tag trên Facebook

Bạn rất khó chịu khi bị những người không quen biết tag tên  trên Facebook, hoặc bị gắn thẻ với hình ảnh không mong muốn. Bài viết dưới đây  hướng dẫn chi tiết Cách chặn tag trên Facebook, chặn tag hình ảnh, status.

Để thực hiện chặn tag trên Facebook, chặn tag hình ảnh,  status thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập  vào tài khoản Facebook mà bạn muốn chặn tag của mọi người -> kích chọn mũi  tên -> lựa chọn Cài đặt:

Kích chọn mũi tên - lựa chọn Cài đặt

Bước 2: Kích chọn  mục Dòng thời gian và gắn thẻ:

Kích chọn mục Dòng thời gian và gắn thẻ

Bước 3: Trong mục  Ai có thể thêm nội dung vào dòng thời  gian của bạn lựa chọn Chỉ mình tôi

Trong mục Ai có thể thêm nội dung vào dòng thời gian của bạn lựa chọn Chỉ mình tôi

Bước 4: Trong mục  Làm thế nào để quản lý các thẻ mà mọi  người thêm và đề xuất gắn thẻ lựa  chọn Bật

Trong mục Làm thế nào để quản lý các thẻ mà mọi người thêm và đề xuất gắn thẻ lựa chọn Bật

Như vậy bạn đã chặn tất cả mọi người không thể đăng bài và  tag tên bạn trên dòng thời gian của bạn. Tuy nhiên tất cả bạn thân và người  thân của bạn không thể tag tên bạn được, bạn cũng không thể nhìn thấy bài viết  đó.

Để bạn có thể nhìn thấy, kiểm tra các bài tag cho phép nó hiển  thị lên trang cá nhân của mình hay không bằng cách chọn mục Phê duyệt các bài viết mà bạn bè gắn thẻ bạn  trước khi bài viết xuất hiện trên dòng thời gian của bạn -> chọn Bật

Bạn đã chặn tất cả mọi người không thể đăng bài và tag tên bạn trên dòng thời gian
Mục Phê duyệt các bài viết mà bạn bè gắn thẻ bạn trước khi bài viết xuất hiện trên dòng thời gian của bạn - chọn Bật

Như vậy tất cả mọi bài viết có tag tên bạn bạn đều có thể kiểm  duyệt để cho phép hoặc không cho phép hiển thị trên dòng thời gian của mình.

Ví dụ khi được bạn bè gắn thẻ, bạn sẽ nhận được thông báo có  phê duyệt việc gắn thẻ đó không.

Ví dụ khi được bạn bè gắn thẻ
Nhận được thông báo có phê duyệt việc gắn thẻ đó không

Trên đây là hướng dẫn chi tiết Cách chặn tag trên Facebook, chặn tag hình ảnh, status. Chúc các bạn  thành công!