Cách mở hộp thư Gmail trên điện thoại

Kiểm tra email từ các tài khoản khác

Nếu có nhiều tài khoản email thì bạn có thể kiểm tra các tài khoản đó trong Gmail. Tìm hiểu cách thêm tài khoản email khác vào ứng dụng Gmail.

Bạn có thể đọc và gửi thư từ hầu hết các địa chỉ email, bao gồm cả Yahoo hoặc Hotmail, bằng cách sử dụng ứng dụng Gmail trên Android. Thay vì chuyển tiếp thư của bạn, bạn có thể thêm tài khoản đó vào ứng dụng Gmail.

Thêm hoặc xóa tài khoản của bạn

Bạn có thể thêm cả tài khoản Gmail lẫn tài khoản không phải Gmail vào ứng dụng Gmail dành cho Android. Thêm tài khoản

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách mở hộp thư Gmail trên điện thoại

.

Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ.

 1. Nhấn vào Thêm tài khoản khác.
 2. Chọn loại tài khoản bạn muốn thêm.
 • Nếu bạn kiểm tra email công việc hay trường học qua Outlook cho Windows, hãy chọn Outlook, Hotmail và Live.
 • Nếu bạn không thấy dịch vụ email của mình, hãy chọn Khác.
 1. Làm theo các bước trên màn hình để thêm tài khoản của bạn.       Xóa tài khoản
 2. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách mở hộp thư Gmail trên điện thoại

.

 1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ.
 2. Nhấn vào Quản lý các tài khoản trên thiết bị này.
 3. Nhấn vào tài khoản email bạn muốn xóa.
 4. Nhấn vào Xóa tài khoản.

Xem tất cả tài khoản trong ứng dụng Gmail

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách mở hộp thư Gmail trên điện thoại

.

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu

.

 1. Nhấn vào Tất cả hộp thư đến.                  Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách mở hộp thư Gmail trên điện thoại