Cách mở nhiều tab trên 1 cửa sổ Chrome trên điện thoại

Làm nhiều việc cùng lúc trên nhiều cửa sổ và thẻ

Bạn có thể hoàn thành công việc nhanh hơn bằng cách sắp xếp lại, cũng như di chuyển các cửa sổ và thẻ.

Chuyển đổi nhanh giữa các cửa sổ

Nhấn và giữ phím Alt, rồi nhấn phím Tab cho đến khi tới cửa sổ mà bạn muốn mở.

Xem hai cửa sổ cùng lúc

 1. Trên một trong các cửa sổ mà bạn muốn xem, hãy nhấp và giữ biểu tượng Phóng to

.

 1. Kéo sang biểu tượng mũi tên trái hoặc phải

.

 1. Lặp lại thao tác trên với cửa sổ thứ hai.

Mẹo: Bạn cũng có thể dùng tổ hợp phím tắt Alt + [ để di chuyển sang trái hoặc Alt + ] để di chuyển sang phải.

Di chuyển cửa sổ giữa các màn hình

 1. Trong cửa sổ tổng quan, hãy chọn cửa sổ mà bạn muốn di chuyển.
 2. Kéo cửa sổ vào màn hình mà bạn muốn xem trên đó.

Thay đổi kích thước cửa sổ

 • Xem ở chế độ toàn màn hình: Ở đầu bàn phím, hãy nhấn phím Toàn màn hình có biểu tượng

(hoặc F4).

 • Phóng to cửa sổ: Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Phóng to

.

 • Thu nhỏ cửa sổ: Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thu nhỏ

.

Mở, đóng các cửa sổ và thẻ

 • Mở cửa sổ mới: Nhấn Ctrl + n
 • Mở một thẻ mới: Nhấn Ctrl + t
 • Đóng cửa sổ hoặc thẻ: Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Đóng
 • Mở lại cửa sổ hoặc thẻ mà bạn đã đóng: Nhấn Ctrl + Shift + t

Nhóm các thẻ của bạn  Bạn có thể dùng nhóm để sắp xếp các thẻ bằng cách làm như sau:

 1. Mở Chrome

.

 1. Chọn biểu tượng Thẻ mới

.

 1. Nhấp chuột phải vào một thẻ rồi chọn Thêm vào nhóm mới.
 • Để chỉnh sửa nhóm thẻ, hãy chọn vòng tròn ở bên trái thẻ. Bạn có thể:
 • Đặt tên cho nhóm của mình.
 • Thêm các thẻ khác vào nhóm.
 • Xóa nhóm.
 • Để thêm một thẻ vào nhóm hiện có, hãy kéo thẻ đó vào nhóm.
 • Để xóa một thẻ khỏi nhóm, hãy nhấp chuột phải vào thẻ đó rồi chọn Xóa khỏi nhóm.

Tìm kiếm tất cả thẻ đang mở

Cách tìm kiếm trên tất cả thẻ đang mở:

 1. Mở Chrome

.

 1. Chọn biểu tượng Tìm kiếm thẻ

.

 1. Nhập tên thẻ của bạn vào thanh tìm kiếm thẻ.

Sắp xếp lại, di chuyển hoặc ghim thẻ

Bạn có thể tập hợp các thẻ có liên quan lại với nhau hoặc di chuyển một thẻ vào hoặc ra khỏi một cửa sổ. Ngoài ra, nếu luôn muốn mở một trang web, như email, bạn có thể ghim thẻ đó để dễ tìm.

 • Sắp xếp lại các thẻ trong cùng một cửa sổ: Kéo thẻ đến vị trí khác dọc phần trên cùng của cửa sổ trình duyệt.
 • Di chuyển thẻ vào một cửa sổ mới: Nhấp và kéo thẻ ra khỏi cửa sổ. Bạn có thể chuyển thẻ thành cửa sổ riêng của thẻ đó hoặc kéo thẻ vào một cửa sổ khác.
 • Ghim thẻ tại chỗ: Nhấp chuột phải vào thẻ và chọn Ghim thẻ. Thẻ được ghim sẽ xuất hiện ở bên trái của cửa sổ trình duyệt và có kích thước nhỏ hơn.

Bài viết liên quan

 • Kết nối với màn hình
 • Di chuyển cửa sổ giữa các tài khoản đã đăng nhập
 • Thiết lập vàquản lý nhiều màn hình thông qua Không gian làm việc ảo