3 phút đọc

Cách mở ứng dụng trên Apple Watch

Tải thêm ứng dụng trên Apple WatchAppleWatch của bạn bao gồm các ứng dụng để thực hiện một loạt các tác vụ liên lạc, sức khỏe, thể chất và tính thời gian. Bạn cũng có thể lựa chọn
Cách mở ứng dụng trên Apple Watch

Tải thêm ứng dụng trên Apple Watch

AppleWatch của bạn bao gồm các ứng dụng để thực hiện một loạt các tác vụ liên lạc, sức khỏe, thể chất và tính thời gian. Bạn cũng có thể lựa chọn cài đặt các ứng dụng của bên thứ ba mà bạn có trên iPhone và tải các ứng dụng mới từ AppStore, trên AppleWatch hoặc từ iPhone. Tất cả các ứng dụng của bạn ở trên một Màn hình chính duy nhất.

Ghi chú: Để tự động tải về phiên bản iOS đồng hành của một ứng dụng mà bạn đã thêm vào AppleWatch, hãy đi tới Cài đặt trên iPhone, chạm vào AppStore, sau đó bật Tải về tự động.

Tải ứng dụng từ AppStore trên AppleWatch

  1. Mở ứng dụng AppStore

trên AppleWatch của bạn.

Xoay Digital Crown để duyệt các ứng dụng nổi bật.

Chạm vào một danh mục hoặc chạm vào Xem tất cả để xem các ứng dụng khác.

Để tải ứng dụng miễn phí, hãy chạm vào Nhận. Để mua một ứng dụng, hãy chạm vào giá tiền.

Nếu bạn nhìn thấy nút Tải về thay vì giá tiền thì nghĩa là bạn đã mua ứng dụng và có thể tải về lại mà không mất phí. Một số ứng dụng yêu cầu bạn cũng phải có phiên bản iOS của ứng dụng trên iPhone.

Để tìm một ứng dụng cụ thể, hãy chạm vào trường Tìm kiếm ở đầu màn hình, sau đó sử dụng Đọc chính tả hoặc Viết chữ để nhập tên của ứng dụng. Bạn cũng có thể duyệt các danh mục ứng dụng xu hướng bằng cách chạm vào một danh mục.

Ghi chú: Khi sử dụng Apple Watch có tính năng di động, phí dữ liệu di động có thể áp dụng. Viết chữ không có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ.

Apple Watch đang hiển thị ứng dụng App Store. Một trường tìm kiếm xuất hiện ở gần đầu màn hình với một bộ sưu tập ứng dụng ở bên dưới.

Cài đặt ứng dụng mà bạn đã có trên iPhone

Theo mặc định, các ứng dụng trên iPhone có sẵn ứng dụng cho watchOS được cài đặt và xuất hiện tự động trên Màn hình chính. Để lựa chọn cài đặt các ứng dụng cụ thể thay thế, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở ứng dụng AppleWatch trên iPhone của bạn.
  2. Chạm vào Đồng hồ của tôi, chạm vào Cài đặt chung, sau đó tắt Tự động cài đặt ứng dụng.
  3. Chạm vào Đồng hồ của tôi, sau đó cuộn xuống đến Ứng dụng có sẵn.
  4. Chạm vào Cài đặt bên cạnh các ứng dụng mà bạn muốn cài đặt.

Video liên quan