Cách nhắn tin trên Microsoft team

Màn hình nềnThiết bị di động

Trò chuyện giúp bạn dễ dàng gửi và đọc tin nhắn để bạn có thể nhanh chóng chia sẻ thông tin với các đồng đội của mình.

Gửi thư

Chọn Trò chuyện

Cách nhắn tin trên Microsoft team

ở trên cùng ứng dụng để bắt đầu cuộc trò chuyện mới.

Cách nhắn tin trên Microsoft team

Nhập tên hoặc các tên vào trường Đến ở đầu cuộc trò chuyện mới của bạn.

Cách nhắn tin trên Microsoft team

Soạn tin nhắn của bạn trong hộp ở phía dưới cùng của cuộc trò chuyện. Để mở tùy chọn định dạng, hãy chọn

Cách nhắn tin trên Microsoft team

bên dưới hộp.

Cách nhắn tin trên Microsoft team

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chọn Gửi thư

Cách nhắn tin trên Microsoft team

. Tất cả những người có quyền truy nhập vào cuộc trò chuyện đều có thể nhìn thấy tin nhắn của bạn.

Lưu ý:Hiện tại, Teams không cho phép bạn tự nhắn tin. Một tin nhắn chat cần được gửi tới một thành viên khác trong nhóm.

Gửi thêm tin nhắn

Sau khi chat đã bắt đầu (nhóm hoặc một-một), chỉ cần chọn nó trong danh sách trò chuyện để mở nó và sau đó gửi thêm tin nhắn.

Cách nhắn tin trên Microsoft team

Chỉnh sửa hoặc xóa tin đã gửi

Để sửa hoặc xóa bất kỳ tin nhắn nào mà bạn đã gửi cho một cuộc trò chuyện hoặc kênh, hãy đi đến tin nhắn và chọn Thêm tùy chọn

Cách nhắn tin trên Microsoft team

>Sửa hoặc Xóa. Nhấn Enter để lưu bản cập nhật.

Cách nhắn tin trên Microsoft team

Khi bạn nhận được thư, có một số hành động bạn có thể thực hiện cho thư đó.

Đánh dấu tin nhắn là đã lưu hoặc chưa đọc

Nếu sau này muốn nhớ đọc thư, bạn có thể đánh dấu là chưa đọc hoặc đã lưu. Đi tới đầu thư, rồi chọn Xem thêm Tùy chọn

Cách nhắn tin trên Microsoft team

> thư này hoặc Đánh dấu là chưa đọc.

Cách nhắn tin trên Microsoft team

Để xem danh sách các tin nhắn đã lưu của bạn, hãy chọn ảnh hồ sơ của bạn ở phía trên cùng của Teams, sau đó chọn Đã lưu.

Thể hiện nhiều hơn với sự kết hợp

Bạn có thể nhanh chóng trả lời bất kỳ tin nhắn nào có biểu tượng cảm xúc. Để xem toàn bộ tập hợp, di chuột trên thư, rồi chọn thư bạn muốn. Sau đó, xem thư xuất hiện ở góc trên bên phải của thư.

Cách nhắn tin trên Microsoft team

Cải thiện tính dễ đọc

Nếu bạn cần dịch hoặc đọc to văn bản, hãy thử các tùy chọn sau:

Dịch tin nhắn

Sử dụng Trình đọc Chân thực

Gửi thư

Nhấn vào Trò

Cách nhắn tin trên Microsoft team

> nhóm Trò

Cách nhắn tin trên Microsoft team

và nhập tên của một người hoặc những người bạn muốn trò chuyện. Sau đó soạn tin nhắn và gõ nhẹ Gửi

Cách nhắn tin trên Microsoft team

.

Khi bạn nhận được thư, có một số hành động bạn có thể thực hiện cho thư đó.

Đánh dấu tin nhắn là chưa đọc hoặc đã lưu

Nếu sau này muốn nhớ đọc thư, bạn có thể đánh dấu là chưa đọc hoặc đã lưu.Đối với các tin nhắn trò chuyện, hãy nhấn và giữ tin nhắn rồi chọn Lưu tin nhắn này hoặc Đánh dấu là chưa đọc.

Thêm biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn

Bạn có thể nhanh chóng trả lời bất kỳ tin nhắn nào có biểu tượng cảm xúc. Nhấn và giữ thư mà bạn muốn thêm sự tin nhắn vào. Sau đó, chọn thiết bị mà bạn muốn và xem nó xuất hiện ở góc trên bên phải của thư.

Lưu ý:Hiện tại, Teams không cho phép bạn tự nhắn tin. Một tin nhắn chat cần được gửi tới một thành viên khác trong nhóm.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách nhắn tin trên Microsoft team