Cách nhập email

Đăng nhập vào Gmail

Để mở Gmail, bạn có thể đăng nhập từ một máy tính hoặc thêm tài khoản của bạn vào ứng dụng Gmail trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Khi bạn đã đăng nhập, hãy kiểm tra email bằng cách mở hộp thư đến.

Đăng nhập

  1. Trên máy tính, hãy truy cập gmail.com.
  2. Nhập email hoặc số điện thoại Tài khoản Google của bạn và mật khẩu.
  • Nếu thông tin đã được điền và bạn cần phải đăng nhập vào một tài khoản khác, hãy nhấp vào Sử dụng tài khoản khác.
  • Nếu bạn thấy một trang mô tả Gmail thay vì trang đăng nhập, hãy nhấp vào Đăng nhập ở góc trên bên phải của trang.

ĐĂNG NHẬP VÀO GMAIL

Mẹo: Nếu bạn đang đăng nhập vào một máy tính công cộng, hãy đảm bảo là bạn đăng xuất trước khi rời khỏi máy tính. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc đăng nhập an toàn.

Khắc phục sự cố

  • Quên tên người dùng hoặc mật khẩu
  • Không thể truy cập vào tài khoản
  • Cần trợ giúp về tính năng xác minh 2 bước

Bài viết liên quan

  • Tạo tài khoản Gmail
  • Đăng xuất khỏi Gmail                 Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách nhập email