Cách rời group trên Microsoft Team

Màn hình nềniOSAndroid

Bạn có thể rời khỏi nhóm bất kỳ lúc nào bằng cách đi tới tên nhóm và bấm vào Thêm tùy chọn

> rời khỏi nhóm.

Lưu ý:Bạn có thể rời khỏi nhóm riêng của mình nhưng chỉ có một người quản trị có thể loại bỏ bạn khỏi tổ chức hoặc nhóm toàn tổ chức.

Đi đến màn hình nền hoặc ứng dụng web để rời khỏi nhóm.

Bạn có thể rời khỏi một nhóm bất kỳ lúc nào bằng cách gõ nhẹ nhóm

, đi tới tên nhóm, rồi gõ nhẹ thêm tùy chọn

> rời khỏi nhóm.

Lưu ý:Bạn có thể rời khỏi nhóm riêng của mình nhưng chỉ có một người quản trị có thể loại bỏ bạn khỏi tổ chức hoặc nhóm toàn tổ chức.

Lưu ý:              Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​