Cách tải file đính kèm trong Gmail

Mở và tải tệp đính kèm xuống trong Gmail

Khi nhận được email có tệp đính kèm, bạn có thể tải một bản sao của tệp đính kèm xuống thiết bị của mình.

Tải xuống tệp đính kèmLưu vào thư viện ảnh trên điện thoại của bạn

Tải xuống tệp đính kèm ảnh

 1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách tải file đính kèm trong Gmail

.

 1. Mở thư email.
 2. Nhấn vào tệp đính kèm để mở tệp.
 3. Nhấn vào tệp đính kèm lần nữa.
 4. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Chia sẻ
Cách tải file đính kèm trong Gmail

.

 1. Nhấn vào Lưu hình ảnh.

Tôi không thể tải ảnh xuống

Không thể lưu ảnh nằm bên trong thư vào Thư viện ảnh của bạn. Ảnh cần là tệp đính kèm để bạn lưu được.

Tôi không lưu được ảnh

Bạn không thể lưu ảnh vào Thư viện ảnh nếu bạn chưa cho phép Gmail truy cập vào ảnh của mình. Để khắc phục điều này:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Bảo mật
Cách tải file đính kèm trong Gmail

Ảnh.

 1. Bật Gmail.  Lưu vào Google Drive
 2. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 3. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách tải file đính kèm trong Gmail

.

 1. Mở thư email.
 2. Nhấn vào tệp đính kèm để mở tệp.
 3. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Lưu vào Drive
Cách tải file đính kèm trong Gmail

.

 1. Khi thư được lưu, bạn sẽ thấy thông báo "Đã lưu vào Drive" trên màn hình.

Tôi nhận được thông điệp cảnh báoTệp đính kèm cho phép tập lệnh chưa được xác minh

Ý nghĩa của cảnh báo này

Chúng tôi không thể xác nhận rằng tệp đính kèm của thư là an toàn để mở. Nếu bạn mở tệp đính kèm, thì có khả năng phần mềm độc hại có thể bắt đầu chạy trên máy tính hoặc thiết bị của bạn.

Việc nên làm nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu email có vẻ đáng ngờ, đừng trả lời và đừng tải tệp đính kèm xuống. Bạn có thể báo cáo email đó là thư rác hoặc email lừa đảo.

Nếu email là từ người bạn biết và tin cậy, hãy bỏ qua cảnh báo.Cảnh báo "tệp đính kèm bị mã hóa"

Ý nghĩa của cảnh báo này

Một số tệp đính kèm, chẳng hạn như tài liệu yêu cầu mật khẩu để mở, được mã hóa và không thể quét virút.

Việc nên làm nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu email có vẻ đáng ngờ, đừng trả lời và đừng tải tệp đính kèm xuống. Bạn có thể báo cáo email đó là thư rác hoặc email lừa đảo.

Nếu email là từ người bạn biết và tin cậy, hãy bỏ qua cảnh báo.Không thể xác minh tính xác thực của thư này

Ý nghĩa của cảnh báo này

Thư có đính kèmemail(.eml). Mặc dù chúng tôi đã kiểm tra thư và tệp đính kèm .eml để tìm spam và vi-rút, chúng tôi không thể xác nhận rằng người gửi được hiển thị trong tệp .eml thực sự đã gửi những email đó. Hãy tìm hiểu thêm về tính xác thực.

Việc nên làm nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu email có vẻ khả nghi, đừng mở email đính kèm. Bạn có thể báo cáo email đó là thư rác hoặc email lừa đảo.

Nếu email là từ người bạn biết và tin cậy, hãy bỏ qua cảnh báo.

Tôi nhận được thông điệp cảnh báo Tệp đính kèm cho phép tập lệnh chưa được xác minh

Ý nghĩa của cảnh báo này

Chúng tôi không thể xác nhận rằng tệp đính kèm của thư là an toàn để mở. Nếu bạn mở tệp đính kèm, thì có khả năng phần mềm độc hại có thể bắt đầu chạy trên máy tính hoặc thiết bị của bạn.

Phải làm gì nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu email có vẻ đáng ngờ, đừng trả lời và đừng tải tệp đính kèm xuống. Bạn có thể báo cáo email đó là spam hoặc lừa đảo.

Nếu email là từ người bạn biết và tin cậy, hãy bỏ qua cảnh báo.   Cảnh báo "tệp đính kèm bị mã hóa"

Ý nghĩa của cảnh báo này

Một số tệp đính kèm, chẳng hạn như tài liệu yêu cầu mật khẩu để mở, được mã hóa và không thể quét virút.

Phải làm gì nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu email có vẻ đáng ngờ, đừng trả lời và đừng tải tệp đính kèm xuống. Bạn có thể báo cáo email đó là spam hoặc lừa đảo.

Nếu email là từ người bạn biết và tin cậy, hãy bỏ qua cảnh báo.   Không thể xác minh tính xác thực của thư này

Ý nghĩa của cảnh báo này

Thư có đính kèm email (.eml). Mặc dù chúng tôi đã kiểm tra thư và tệp đính kèm .eml để tìm spam và vi-rút, chúng tôi không thể xác nhận rằng người gửi được hiển thị trong tệp .eml thực sự đã gửi những email đó. Hãy tìm hiểu thêm về tính xác thực.

Phải làm gì nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu email có vẻ khả nghi, đừng mở email đính kèm. Bạn có thể báo cáo email đó là spam hoặc lừa đảo.

Nếu email là từ người bạn biết và tin cậy, hãy bỏ qua cảnh báo.                   iPhone và iPad AndroidMáy tính   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách tải file đính kèm trong Gmail