Cách tải file trên trang tính

Switching to Sheets from Microsoft Excel

7. Xuất bảng tínhTiếp theo: 8. Nhận các mẹo tăng năng suất trong Trang tính

Nội dung trong phần này:

7.1 In bảng tính
       7.2 Tải xuống ở các định dạng khác nhau
       7.3 Tạo bản sao
       7.4 Gửi bản sao qua email

7.1 In bảng tính

Cách tải file trên trang tính

Excel:
       In

Trang tính:
       In

Cách tải file trên trang tính

Excel 2013

Cách tải file trên trang tính

Excel 2010

Để in bảng tính, hãy nhấp vào Tệp

In hoặc nhấp vào biểu tượng In

.

Bạn có thể chọn trang tính cần in, những tính năng cần dùng và bố cục bạn muốn.

Cách tải file trên trang tính

7.2 Tải xuống ở các định dạng khác nhau

Cách tải file trên trang tính

Excel:
       Lưu dưới dạng

Trang tính:
       Tải xuống

Cách tải file trên trang tính

Excel 2010, 2013

Bạn có thể tải bảng tính xuống và mở bảng tính này trong các chương trình khác.

Cách tải file trên trang tính

7.3 Tạo bản sao

Cách tải file trên trang tính

Excel:
       Di chuyển hoặc sao chép

Trang tính:
       Tạo bản sao

Cách tải file trên trang tính

Excel 2013 và Excel 2010

Tính năng sao chép bảng tính rất hữu ích cho việc tạo mẫu. Ví dụ:nếu bạn thực hiện nhiều kế hoạch dự án, hãy tạo các bản sao của một kế hoạch. Sau đó,hãy cập nhật từng bản sao của dự án mới mà không phải định dạng lại.

  1. Nhấp vào Tệp

Tạo bản sao.

  1. (Không bắt buộc) Bạn có thể đổi tên bản sao, thay đổi nơi lưu bản sao trong Drive và chia sẻ bản sao với chính các công tác viên đó.
Cách tải file trên trang tính

7.4 Gửi bản sao qua email

Cách tải file trên trang tính

Excel:
       Gửi dưới dạng tệp đính kèm

Trang tính:
       Gửi qua email dưới dạng tệp đính kèm

Cách tải file trên trang tính

Excel 2013

Cách tải file trên trang tính

Excel 2010

Nếu cần cộng tác với ai đó trên bảng tính của bạn bằngchương trình hoặc định dạng cũ, chẳng hạn như PDF hoặc Excel, bạn có thể gửi qua email dưới dạngtệp đính kèm.

  1. Mở bảng tính rồi nhấp vào Tệp

Gửi qua email dưới dạng tệp đính kèm.

  1. Chọn định dạng.
  2. Nhập địa chỉ email hoặc nhóm mà bạn muốn gửi bản sao.
  3. Thêm tin nhắn.
  4. Nhấp vào Gửi.
Cách tải file trên trang tính
Cách tải file trên trang tính

Quay lại đầu trangTiếp theo: 8. Nhận các mẹo tăng năng suất trong Trang tính

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách tải file trên trang tính