Cách tải file trên trang tính

Switching to Sheets from Microsoft Excel

7. Xuất bảng tínhTiếp theo: 8. Nhận các mẹo tăng năng suất trong Trang tính

Nội dung trong phần này:

7.1 In bảng tính
       7.2 Tải xuống ở các định dạng khác nhau
       7.3 Tạo bản sao
       7.4 Gửi bản sao qua email

7.1 In bảng tính

" "

Excel:
       In

Trang tính:
       In

Print copies in 2013 version

Excel 2013

Print copies in 2010 version

Excel 2010

Để in bảng tính, hãy nhấp vào Tệp

sau đó

In hoặc nhấp vào biểu tượng In

""

.

Bạn có thể chọn trang tính cần in, những tính năng cần dùng và bố cục bạn muốn.

Select Print

7.2 Tải xuống ở các định dạng khác nhau

" "

Excel:
       Lưu dưới dạng

Trang tính:
       Tải xuống

Save as option under File in menu in 2010 version

Excel 2010, 2013

Bạn có thể tải bảng tính xuống và mở bảng tính này trong các chương trình khác.

Download a spreadsheet and open with another program

7.3 Tạo bản sao

" "

Excel:
       Di chuyển hoặc sao chép

Trang tính:
       Tạo bản sao

Cut, copy, paste, and use format painter in 2013 version

Excel 2013 và Excel 2010

Tính năng sao chép bảng tính rất hữu ích cho việc tạo mẫu. Ví dụ:nếu bạn thực hiện nhiều kế hoạch dự án, hãy tạo các bản sao của một kế hoạch. Sau đó,hãy cập nhật từng bản sao của dự án mới mà không phải định dạng lại.

  1. Nhấp vào Tệp
sau đó

Tạo bản sao.

  1. (Không bắt buộc) Bạn có thể đổi tên bản sao, thay đổi nơi lưu bản sao trong Drive và chia sẻ bản sao với chính các công tác viên đó.
The option to make a copy appears when you click File

7.4 Gửi bản sao qua email

" "

Excel:
       Gửi dưới dạng tệp đính kèm

Trang tính:
       Gửi qua email dưới dạng tệp đính kèm

Send as attachment in 2013 version

Excel 2013

Save and send in 2010  version

Excel 2010

Nếu cần cộng tác với ai đó trên bảng tính của bạn bằngchương trình hoặc định dạng cũ, chẳng hạn như PDF hoặc Excel, bạn có thể gửi qua email dưới dạngtệp đính kèm.

  1. Mở bảng tính rồi nhấp vào Tệp
sau đó

Gửi qua email dưới dạng tệp đính kèm.

  1. Chọn định dạng.
  2. Nhập địa chỉ email hoặc nhóm mà bạn muốn gửi bản sao.
  3. Thêm tin nhắn.
  4. Nhấp vào Gửi.
Click "File" to open the "Email as attachment" window
Back to top

Quay lại đầu trangTiếp theo: 8. Nhận các mẹo tăng năng suất trong Trang tính