Cách tại game vào USB

Minh thay o tiem net co cai game Gta 3 hay qua. Muon copy ve nha de choi nhung khong biet lam sao, copy toan bo thu muc game ve roi copy vao may nhung khong choi duoc. Len google search keu la game da cai dat roi copy sang may khac khong sai duoc. Ai chi minh cach copy voi!

Tải app Tinh tế

Tải app Tinhte - Theo dõi thông tin mà bạn yêu thích