Cách tải video trên Gmail về máy tính

Tải ảnh hoặc video xuống thiết bị của bạn

Bạn có thể sao chép ảnh và video lại thiết bị của mình. Lưu ảnh hoặc video

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào photos.google.com.
  2. Chọn ảnh hoặc video.
  3. Nhấp vào biểu tượng Thêm
Thêm
sau đó

Tải xuống.

Tải xuống tất cả ảnh hoặc video

Hãy tìm hiểu cách dùng Tài khoản Google để tải dữ liệu xuống.

Di chuyển tất cả ảnh sang một tài khoản Google khác

Nếu vô tình sao lưu ảnh vào nhầm tài khoản Google, bạn có thể di chuyển ảnh đó sang một tài khoản khác. Để thay đổi tài khoản mà bạn đã sao lưu ảnh, hãy chia sẻ thư viện ảnh của bạn với tài khoản đó. Hãy tìm hiểu cách chia sẻ thư viện Google Ảnh của bạn với một tài khoản khác.                 Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm