Cách tạo file mới trong Word 2016

Bạn có thể tạo thư mục mới theo nhiều cách khác nhau nhưng hai cách dễ nhất là sử dụng hộp thoại Lưu Như hoặc File Explorer. Bài viết này giải thích cách thực hiện cả hai.

Trong bài viết này

Tạo thư mục mới khi lưu tài liệu của bạn bằng cách sử dụng hộp thoại Lưu như

Tạo một thư mục mới trước khi bạn lưu tài liệu của bạn bằng cách sử dụng File Explorer

Tạo thư mục mới khi lưu tài liệu của bạn bằng cách sử dụng hộp thoại Lưu như

Khi tài liệu của bạn đang mở, hãy bấm Tệp > Lưu Như.

Bên dưới Lưu dưới Dạng,hãy chọn vị trí bạn muốn tạo thư mục mới. Bạn có thể cần bấm vào Duyệt hoặcMáy tính, và dẫn hướng đến vị trí cho thư mục mới của bạn.

Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng mở ra, bấm vào Thư mục Mới.

Nhập tên thư mục mới của bạn, rồi nhấn Enter.

Lưu ý:Bạn không thể sử dụng dấu gạch chéo, dấu hai chấm, dấu chấm phả, dấu gạch ngang hoặc dấu chấm trong tên thư mục của mình.

Bấm Lưu. Tài liệu của bạn được lưu vào thư mục mới.

Tạo một thư mục mới trước khi bạn lưu tài liệu của bạn bằng cách sử dụng File Explorer

Mở File Explorer bằng một trong các phương pháp sau đây:

Nhấn phím Windows logo + E.

Tìm menu này từ menu Bắt đầu (Windows 7 hoặc Windows 10 ).

Bấm vào biểu tượng thư mục trong thanh tác vụ.

Ví Windows 8 hoặc Windows 8.1, vuốt từ mép phải màn hình vào rồi nhấn Tìm kiếm. Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc trên bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống dưới và bấm Tìm kiếm. Nhập File Explorer vào hộp tìm kiếm, rồi nhấn hoặc bấm vào File Explorer.

Dẫn hướng đến nơi bạn muốn tạo thư mục mới, rồi bấm vào Thư mục Mới.

Nhập tên thư mục của bạn, rồi nhấn Enter.

Để lưu tài liệu vào thư mục mới, hãy mở tài liệu, rồi bấm vào Tệp >Lưu Dướidạng , rồi duyệt đến thư mục mới, rồi bấm vào Lưu.

Xem Thêm

Cách lưu tài liệu ở các vị trí khác nhau

Tạo thư mục làm việc mặc định