Cách tắt chế độ hạn chế bình luận trên YouTube

Bật hoặc tắt Chế độ hạn chế

Chế độ hạn chế là một chế độ cài đặt bạn có thể dùng trên YouTube. Chế độ này có thể giúp lọc ra nội dung có khả năng dành cho người trưởng thànhmà bạn không muốn xem hoặc không muốn người khác xem khi sử dụng thiết bị của bạn.

Bật hoặc tắt Chế độ hạn chế

  1. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn
Cách tắt chế độ hạn chế bình luận trên YouTube

.

  1. Nhấp vào Chế độ hạn chế.
  2. Trong hộp xuất hiện ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Kích hoạt Chế độ hạn chế để bật hoặc tắt.

Vấn đề khi tắt Chế độ hạn chế

Máy tính trong thư viện, trường đại học và các tổ chức công khác có thể đã được quản trị viên hệ thống bật Chế độ hạn chế. Nếu bạn đã nhập tên người dùng và mật khẩu mà Chế độ hạn chế vẫn bật, hãy thử liên hệ với quản trị viên hệ thống để được hỗ trợ thêm.

Kiểm soát Chế độ hạn chế cho gia đình

Nếu là cha mẹ sử dụng ứng dụng Family Link, bạn có thể bật Chế độ hạn chế cho tài khoản của con mình. Bạn có thể bật chế độ này trong phần cài đặt của ứng dụng. Sau khiChế độ hạn chế được bật qua Family Link, con bạn không thể thay đổichế độ cài đặt này trên bất kỳ thiết bị đã đăng nhập nào.

Thông tin khác về Chế độ hạn chế

Chúng tôi sử dụng nhiều tín hiệu  chẳng hạn như tiêu đề, nội dung mô tả, siêu dữ liệu của video, quy trình xem xét theo Nguyên tắc cộng đồng và các giới hạn về độ tuổi  để xác định và lọc ra nội dung có khả năng dành cho người trưởng thành. Chế độ hạn chế hỗ trợ mọi ngôn ngữ nhưng do những điểm khác biệt liên quan đến các yếu tố nhạy cảm và chuẩn mực về văn hóa, nên chất lượng lọc có thể không giống nhau. Khi bật Chế độ hạn chế, bạn sẽ không thấy đượcbình luận trên những video mình xem.

Chế độ hạn chế hoạt động theo từng thiết bị hoặc trình duyệt. Do vậy, bạn phải bật chế độ này trên mỗi trình duyệt mà bạn sử dụng. Nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ nhiều hồ sơ thì bạn phải bật Chế độ hạn chếcho từng hồ sơ. Cách bật và tắt Chế độ hạn chế                 Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách tắt chế độ hạn chế bình luận trên YouTube