Cách tắt chế độ tiết kiệm dữ liệu trên OPPO

Trình tiết kiệm dữ liệu của Chrome trên Android          Quốc Ca 20/11/2016

Trình tiết kiệm dữ liệu của Chrome giúp bạn có thể giảm cước dữ liệu điện thoại hoặc tải trang web nhanh hơn khi kết nối chậm.

Để bật trình tiết kiệm dữ liệu của Chrome trên Android bạn có thể thao tác theo hướng dẫn:

Bạn chưa có trình duyệt Chrome có thể tải về cho Android tại đây.

Bước 1: Mở Chrome > Chọn dấu 3 chấm trên góc phải.

Chọn vào dấu 3 chấm

Bước 2: Chọn "Cài đặt".

Chọn cài đặt

Bước 3: Chọn trình tiết kiệm dữ liệu.

Chọn trình tiết kiệm dữ liệu

Bước 4: Chọn bật tính năng bạn nhé.

Chọn bật tính năng

Vài bước hoàn thành bật trình tiết kiệm dữ liệu của Chrome trên Android. Chúc bạn thành công.

Xem thêm:

>>> Sửa lỗi Your connection is not private trên Chrome trên Mac OS X

>>> Tổng hợp mẹo hay với Google Chrome trên Android

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động                    10.408 lượt xem

Video liên quan