Cách tắt Google Drive trên điện thoại

Đăng xuất khỏi Google Drive

Khi bạn đăng nhập vào Google Drive trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, bạn sẽ luôn được giữ ở chế độ đăng nhập. Sau đây là cách đăng xuất khỏi Google Drive.

Cách duy nhất để đăng xuất khỏi ứng dụng Drive là xóa toàn bộ tài khoản của bạn khỏi điện thoại hoặc máy tính bảng.

Tuy nhiên, bạn có thể làm nhiều việc tương tự thông qua các hành động khác.

Các cách đăng xuất

Xóa Tài khoản Google khỏi thiết bị của bạn

Khi xóa một tài khoản, bạn cũng sẽ xóa tài khoản đó khỏi tất cả ứng dụng trên thiết bị. Khi xóa tài khoản của mình, bạn sẽ không được đăng nhập vào sản phẩm nào của Google, chẳng hạn như Drive hoặc YouTube.

Bạn nên sử dụng chế độ này nếu muốn xóa thông tin cá nhân khỏi thiết bị trước khi đưa thiết bị đó cho người khác.

Lưu ý: Khi xóa tài khoản khỏi điện thoại hoặc máy tính bảng của mình, bạn sẽ không xóa tài khoản đó. Bạn vẫn có thểdùng tài khoản đó trên máy tính hoặc các thiết bị khác.

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Drive

.

  1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn.
  2. Nhấn vào Quản lý các tài khoản trên thiết bị này

Xóa khỏi thiết bị này.

Đăng nhập bằng một tài khoản khác

Nếu đã thêm nhiều tài khoản vào ứng dụng Drive thì bạn có thể chuyển đổi giữa các tài khoản. Các tệp trên ứng dụng Drive sẽ tách riêng cho từng tài khoản.

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Drive

.

  1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn.
  2. Nhấn vào tài khoản bạn muốn dùng.

Tắt tạm thời các tài khoản

Nếu đã thêm nhiều tài khoản vào ứng dụng Drive, thì bạn có thể tắt tạm thời một hoặc nhiều tài khoản trong số đó.

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Drive

.

  1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn.
  2. Nhấn vào Quản lý các tài khoản trên thiết bị này.
  3. Bên cạnh tài khoản bạn muốn tắt tạm thời, hãy nhấn vào biểu tượng Tắt

hoặc biểu tượng Bật

.                 iPhone và iPad AndroidMáy tính   Thêm