Cách tham gia nhóm trên ms Team

Sử dụng liên kết để gia nhập nhóm

Đi đến một trình duyệt web và dán liên kết.

Lưu ý:Hiện tại, khách hàng không thể tham gia nhóm thông qua một liên kết hoặc mã.

Sử dụng mã để gia nhập nhóm

Bấm nhóm

Cách tham gia nhóm trên ms Team

ở bên trái của ứng dụng, sau đó bấm gia nhập hoặc tạo nhóm ở cuối danh sách nhóm của bạn.

Đi đến tham gia một nhóm với mã (lát xếp thứ hai), dán mã trong hộp nhập mã , rồi bấm gia nhập.

Lưu ý:

Nếu bạn là chủ sở hữu nhóm, bạn có thể nhận được một nối kết hoặc mã để gửi cho ai đó.

Hiện tại, khách hàng không thể tham gia nhóm thông qua một liên kết hoặc mã.

Lưu ý:              Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách tham gia nhóm trên ms Team