Cách theo dõi lịch sử duyệt web trên điện thoại

Xem và kiểm soát hoạt động trong tài khoản

Khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Google, một số hoạt động sẽ được lưu vào Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể tìm và xóa hoạt động này trong trang Hoạt động của tôi cũng như ngừng lưu hầu hết hoạt động bất cứ lúc nào.

Trang Hoạt động của tôi có chức năng gì

Trang Hoạt động của tôi là một địa điểm trung tâm để xem và quản lý hoạt động nhưnội dung bạn đã tìm kiếm, trang web bạn đã truy cập và video bạn đã xem.

Hoạt động giúp ích như thế nào

Khi bạn sử dụng một số dịch vụ của Google nhưTìm kiếm, YouTube hoặc Chrome, hoạt động của bạn có thể được lưu dưới dạng dữ liệu vào tài khoản của bạn. Hoạt động này sẽ giúp Google cung cấp các dịch vụ nhanh hơn và hữu ích hơn cho bạn.

Các loại hoạt động xuất hiện trong trang Hoạt động của tôi phụ thuộc vào sản phẩm của Google mà bạn sử dụng và chế độ Kiểm soát hoạt động nào đang bật.

Các trường hợp hoạt động được lưu vào tài khoản của bạn

Hệ thống sẽ lưu lại hoạt động sau khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.

Chế độ Kiểm soát hoạt độngkiểm soát phần lớn các hoạt động lưu vào tài khoản của bạn.

Tìm và xem hoạt động

Hoạt động của bạn được liệt kê dưới dạng các mục riêng lẻ, bắt đầu từ hoạt động gần đây nhất.

Tìm hoạt động

Các bước để chuyển đến mục Hoạt động của tôi:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt
Cách theo dõi lịch sử duyệt web trên điện thoại

Google

Cách theo dõi lịch sử duyệt web trên điện thoại

Quản lý Tài khoản Google của bạn.

 1. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 2. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấn vào mụcHoạt động của tôi.

Xem thông tin chi tiết về hoạt động

Cách xem thông tin chi tiết về một mục: Nhấn vào Chi tiết ở cuối mục đó. Bạn sẽ tìm thấyngày và thời gian của hoạt động và lý do hoạt động này được lưu. Bạn cũng có thể thấythông tin về vị trí, thiết bị và ứng dụng.

Xóa hoạt động

Tìm hiểu cách xóa nội dung tìm kiếm trước đây, nhật ký duyệt web và các hoạt động khác trên trang Hoạt động của tôi. Bạn cũng có thể thiết lập tính năng tự động xóa hoạt động cũ.

Yêu cầu thêm một bước để xem toàn bộ hoạt động trước đây trên trang Hoạt động của tôi

Để tăng cường quyền riêng tư của bạn trên các thiết bị dùng chung, bạn có thể chọn yêu cầu thêm bước xác minh để xem toàn bộ hoạt động của bạn trên trang Hoạt động của tôi.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào trang myactivity.google.com.
 2. Ở phía trên hoạt động của bạn, hãy chọn Quản lý phương thức xác minh hoạt động của tôi.
 3. Bật hoặc tắt chế độ Xác minh thêm.

Dừng lưu hoạt động

Bạn có thể kiểm soát hầu hết thông tin hiển thị trong mục Hoạt động của tôi.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt
Cách theo dõi lịch sử duyệt web trên điện thoại

Google

Cách theo dõi lịch sử duyệt web trên điện thoại

Quản lý Tài khoản Google của bạn.

 1. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 2. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấn vào một hoạt động hoặc nhật ký mà bạn không muốn lưu.
 3. Tắt chế độ "Hoạt động trên web vàứng dụng"
Cách theo dõi lịch sử duyệt web trên điện thoại

Tạm dừng

Cách theo dõi lịch sử duyệt web trên điện thoại

Tôi hiểu.

Lưu ý: Không phải tất cả hoạt động đều xuất hiện trên trang Hoạt động của tôi.

Dừng lưu hoạt động tạm thời

Bạn có thể tìm kiếm và duyệt web ở chế độ riêng tư.

Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trong một cửa sổ duyệt web ở chế độ riêng tư, thì hoạt động tìm kiếm của bạn có thể sẽ được lưu trữ trong tài khoản đó.

Khắc phục sự cố

Hoạt động của bạn không hiển thị

Nếu nội dung tìm kiếm, các trang web bạn đã truy cập hoặc hoạt động khác không xuất hiện trên trang Hoạt động của tôi, hãy chắc chắn rằng:

 • Bạn đã đăng nhập. Hoạt động chỉ được lưu khi bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 • Thiết bị của bạn đang nối mạng. Mọi hoạt động ngoại tuyến đều sẽ không xuất hiện trên trang Hoạt động của tôi cho đến khi thiết bị của bạn kết nối với Internet.
 • Bạn đã bật đúng chế độ cài đặt. Xem lại mục Kiểm soát hoạt động để xác nhận rằng bạn đang lưu các loại hoạt động bạn muốn.
 • Bạn chỉ đăng nhập vào một tài khoản. Nếu bạn đăng nhập đồng thời vào nhiều tài khoản trên cùng một trình duyệt hoặc thiết bị, thì hoạt động của bạn có thể được lưu vào tài khoản mặc định.

Lưu ý: Một số dịch vụ của Google không hỗ trợ việc lưu hoạt động vào tài khoản của bạn.

Bạn khôngnhận ra một số hoạt động

Bạn có thể tìm thấycác loại hoạt động lạ sau đây trên trang Hoạt động của tôi.

Hoạt động trên những trang web và ứng dụng sử dụng các dịch vụ của Google

Một số trang web và ứng dụng sử dụng các dịch vụ của Google, chẳng hạn nhưTìm kiếm, Maps hoặc Ads. Nếu bạn truy cập vào các trang web và ứng dụng này trong khi đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, thì hoạt động của bạn có thể xuất hiện trên trang Hoạt động của tôi. Nếu dùng chung một thiết bị với người khác hoặc đăng nhập bằng nhiều tài khoản, thì bạn có thể tìm thấyhoạt động trên một tài khoản khác mà bạn đã đăng nhập.

Một số trang web và ứng dụng có thể chia sẻ một số hoạt động với Google.

Tìm hiểu thêm về Hoạt động trên web và ứng dụng.

Hoạt động dự đoán

Đôi khi Google dự đoán nội dung bạn muốn xem tiếp theo và phân phối nội dung này tới bạn.

 • Ví dụ: Nếubạn đã bật tính năng Tự động phát của YouTube, thì trang Hoạt động của tôi có thể hiện những video đã phát tự động dựa trên nội dung bạn đã xem.

Hoạt độnglạ khác

Bạn có thể tìm thấyhoạt động lạ nếu:

 • Bạn đăng nhập đồng thời vào nhiều tài khoản trên cùng một trình duyệt hoặc thiết bị. Hoạt động từ một tài khoản đã đăng nhập khác có thể được lưu ở đây.
 • Bạn chưa đăng xuất khỏi một thiết bị dùng chung như máy tính công cộng.
 • Thiết bị của bạn được đặt ngày giờ khác. Hoạt động trên thiết bị này có thể có ngày tháng không chính xác.
 • Ai đó đãtruy cập vào tài khoản của bạn mà không có sự cho phép của bạn.

Nếu bạn nghĩ rằng hoạt động trên tài khoản của bạn là do một người khác tiến hành, hãy thực hiện các bước sau để giữ an toàn cho tài khoản của bạn.

Xemhoạt động khác

Không phải tất cả các hoạt động đã lưu vào tài khoản của bạn đều xuất hiện trên trang Hoạt động của tôi. Ví dụ: nếu bạn đã bật Nhật ký vị trí, thì hoạt động đó sẽ được lưu vào Dòng thời gian trên Maps của bạn.

Để xemcác loại hoạt động khác được lưu vào tài khoản của bạn, hãy làm như sau:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt
Cách theo dõi lịch sử duyệt web trên điện thoại

Google

Cách theo dõi lịch sử duyệt web trên điện thoại

Quản lý Tài khoản Google của bạn.

 1. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 2. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấn vào mụcHoạt động của tôi.
 3. Trên thanh tìm kiếm ở phía trên hoạt động của bạn, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm
Cách theo dõi lịch sử duyệt web trên điện thoại
Cách theo dõi lịch sử duyệt web trên điện thoại

Hoạt động khác trên Google.

 1. Bên dưới hoạt động bạn muốn xem, hãy đánh dấu vào mục bạn chọn.

Tìm hiểu thêm về thông tin chúng tôi thu thập và lý do thu thập.

Để xem và kiểm soát các thông tin khác của tài khoản, hãy mở Tài khoản Google của bạn.                 Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách theo dõi lịch sử duyệt web trên điện thoại