Cách tìm email của người khác trên điện thoại

Kiểm soát thông tin người khác nhìn thấy về bạn trên các dịch vụ của Google

Bạn có thể chọn hiển thị một số thông tin trong Tài khoản Google của mình ở chế độ riêng tư hoặc cho tất cả mọi người. Bằng cách đó, bạn có thể kiểm soát người nào thấy được thông tin như ngày sinh và số điện thoại của bạn trên các dịch vụ của Google.

Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt rồi nhấn Google
Cách tìm email của người khác trên điện thoại

Quản lýTài khoản Google của bạn.

 1. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Thông tin cá nhân.
 2. Trong phần "Chọn thông tin những người khác sẽ thấy", hãy nhấn vào Chuyển đến trang Giới thiệu về bản thân.
 3. Thay đổi thông tin của bạn:
 • Thêm: Đối với mỗi danh mục bạn muốn thêm thông tin, hãy nhấn vào biểu tượng
Cách tìm email của người khác trên điện thoại

Thêm.

 • Chỉnh sửa: Nhấn vào thông tin bạn muốn thay đổi rồi nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa

.

 • Mẹo: Nếu gần đây bạn mới đổi tên thì bạn có thể phải đợi một khoảng thời gian rồi mới đổi được tên lần nữa.
 • Xóa: Nhấn vào thông tin bạn muốn xóa rồi nhấn vào Xóa.
 1. Làm theo các bước trên màn hình. Mẹo: Để thay đổi một số thông tin khác của tài khoản, như mật khẩu của bạn, hãy truy cập Tài khoản Google của bạn.

Chọn thông tin bạn muốn hiển thị Khi bạn sử dụng hồ sơ chính của Tài khoản Google trong các dịch vụ của Google, những người khác sử dụng các dịch vụ đó có thể nhìn thấy tên và ảnh hồ sơ của bạn, kể cả khi bạn giao tiếp hoặc chia sẻ nội dung. Mẹo: Đối với thông tin khác mà bạn thêm, bạn có thể chọn hiển thị thông tin đó ở chế độ riêng tư hoặc cho tất cả mọi người.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở mục Cài đặt.
 2. Nhấn vào Google
Cách tìm email của người khác trên điện thoại

Quản lý Tài khoản Google của bạn

Cách tìm email của người khác trên điện thoại

Thông tin cá nhân.

 1. Trong phần "Chọn thông tin mà người khác có thể nhìn thấy", hãy nhấn vào Chuyển đến trang Giới thiệu về bản thân.
 2. Bên dưới một loại thông tin, bạn có thể chọn những người hiện có thể thấy thông tin này.
 3. Chọn một trong các tùy chọn sau:
 • Để hiển thị thông tin ở chế độ riêng tư, hãy nhấn vào biểu tượng Chỉ bạn
Cách tìm email của người khác trên điện thoại

.

 • Để mọi người có thể nhìn thấythông tin, hãy nhấn vào biểu tượng Bất kỳ ai
Cách tìm email của người khác trên điện thoại

.

Xem và quản lý hồ sơ trong các dịch vụ của Google

Trong một số dịch vụ của Google, những người khác sử dụng dịch vụ đó sẽ nhìn thấy hồ sơ của bạn. Bạn có thể tìm thấy hồ sơ trong Tài khoản Google của mình.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Thông tin cá nhân.
 3. Di chuyển đến "Hồ sơ của bạn". Sau đó, nhấn vào Xem hồ sơ.
 4. Chọn một dịch vụ để xem thông tin trong hồ sơ của bạn.
 5. Chuyển đến dịch vụ đó để quản lý thông tin trong hồ sơ của bạn.

Chi tiết khác về thông tin của bạn

Những thông tin có thể hiển thị

Đây là một số thông tin bạn có thể hiển thị hoặc ẩn với những người khác sử dụng dịch vụ của Google:

 • Ngày sinh của bạn
 • Giới tính của bạn
 • Thông tin việc làm, như nơi bạn làm việc
 • Thông tin liên hệ cá nhân và công việc
 • Nơi bạn đã sống
 • Thông tin học vấn

Các thông tin sau đây có thể được hiển thị cho người mà bạn liên hệ hoặc chia sẻ:

 • Tên của bạn
 • Biệt hiệu
 • Ảnh hồ sơ
 • Ảnh bìa
 • Email Tài khoản Google của bạn

Mẹo: Tên và ảnh hồ sơ trên trang "Giới thiệu về bản thân" của bạn sẽ hiển thị trong hầu hết các dịch vụ của Google. Nếu bạn sử dụng một tên hoặc ảnh hồ sơ khác trong một số dịch vụ nhất định của Google, bạn vẫn sẽ thấy các thông tin này ở các dịch vụ đó.

Vị trí mà thông tin này có thể hiển thị     Thông tin trong Tài khoản Google của bạn mà bạn chọn hiển thị cho Bất kỳ ai có thể xuất hiện ở một số nơi như:

 • Trên các dịch vụ của Google mà bạn sử dụng để liên hệ với người khác, như Hangouts và Gmail.
 • Trên các dịch vụ của Google mà bạn sử dụng để tạo nội dung, như Maps, Play và YouTube.                   Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách tìm email của người khác trên điện thoại