Cách tìm gmail của người khác bằng số điện thoại

Đăng nhập bằng số điện thoại của bạn thay vì dùng tên người dùng

Bạn có thể đăng nhập vào Tài khoản Google của mình bằng số điện thoại trên bất kỳ màn hình đăng nhập nào với trường "Email hoặc số điện thoại".

Tùy chọn này mang lại cho bạn một cách đăng nhập khác nếu bạn không nhớ tên đăng nhập.

Sử dụng số điện thoại của bạn để đăng nhập

Bạn có thể đăng nhập bằng số điện thoại của mình nếu bạn đã thêm số đó vào Tài khoản Google của bạn.

 1. Trên bất kỳ màn hình đăng nhập nào của Google có trường "Email hoặc số điện thoại", hãy nhập số điện thoại của bạn.
 2. Chọn Tiếp theo.
 3. Hoàn tất quy trình đăng nhập như bạn thường làm.

Thêm hoặc thay đổi số điện thoại trên tài khoản

Bạn có thể đã thêm một số điện thoại khi bạn tạo Tài khoản Google của mình, hãy thiết lập thiết bị của bạn hoặc cập nhật cài đặt.

Để đảm bảo số hiện tại của bạn kết nối với tài khoản của bạn:

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào mục Bảo mật.
 3. Trong bảng Đăng nhập vào Google, nhấp vào Sử dụng điện thoại của bạn để đăng nhập.
 4. Nhấp vào Thiết lập.
 5. Từ đây, bạn có thể:
 • Thêm số điện thoại khôi phục: Dưới mục "Số điện thoại khôi phục", hãy chọn Thêm số điện thoại khôi phục. (Nếu chưa có thì bạn nên thêm số điện thoại khôi phục.)
 • Thay đổi số điện thoại của bạn: Bên cạnh số điện thoại, hãy chọn biểu tượng Chỉnh sửa

. Chọn Cập nhật số.

 1. Nhập số điện thoại của bạn. Sử dụng một số điện thoại:
 • Chỉ thuộc về bạn
 • Bạn không sử dụng trên một Tài khoản Google khác để đăng nhập
 • Bạn không sử dụng để kết nối với những người khác trên các dịch vụ của Google, như Hangouts hoặc Photos
 1. Làm theo các bước trên màn hình.

Quan trọng: Nếu thấy "Số chưa xác minh" bên cạnh số của bạn, hãy chọn Xác minh ngay và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Khắc phục vấn đề

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi nói rằng "không thể tìm thấy Tài khoản Google của bạn" thì số điện thoại của bạn có thể chưa kết nối với tài khoản của bạn.

Thực hiện theo các bước sau để thêm số điện thoại của bạn.

Nếu bạn không thể đăng nhập bằng số điện thoại của mình, hãy đăng nhập bằng tên truy cập hoặc địa chỉ email của bạn.                 Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách tìm gmail của người khác bằng số điện thoại