Cách tìm kênh YouTube của bạn bè

Tìm mã nhận dạng người dùng và mã nhận dạng kênh trên YouTube

Mỗi kênh YouTube có một mã nhận dạng người dùng và mã nhận dạng kênh duy nhất. Những mã nhận dạng này dùng để tham chiếu đến kênh đó trong một số ứng dụng và dịch vụ.

Tìm mã nhận dạng người dùng của kênh và mã nhận dạng kênh

Bạn có thể xem mã nhận dạng kênh và mã nhận dạng người dùng của kênh trong phần cài đặt tài khoản nâng caotrên máy tính hoặc trình duyệt cho thiết bị di động.

  1. Đăng nhập vàoYouTube.
  2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy chọn ảnh hồ sơ của bạn
Cách tìm kênh YouTube của bạn bè

Cài đặt

Cách tìm kênh YouTube của bạn bè

.

  1. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Cài đặt nâng cao.
  2. Bạn sẽ thấy mã nhận dạng kênh và mã nhận dạng người dùng của kênh.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách tìm kênh YouTube của bạn bè