Cách tìm kiếm video bị xóa trên YouTube

Xem, tạm dừng lưu hoặc xóa danh sách video đã xem (khi đã đăng nhập)

Lịch sử xem YouTube giúp bạn dễ dàng tìm thấy các video đã xem gần đây và cải thiện các video đề xuất cho bạn. Bạn có thể kiểm soát lịch sử xem bằng cách xóa hoặc tạm dừng lịch sử. Mọi video mà bạn xem trong khi tạm dừng lịch sử sẽ không hiển thị trong lịch sử của bạn. Những video này sẽ không được dùng để cải thiện nội dung đề xuất dành cho bạn.  Hãy đăng ký kênh TeamYouTube để nhận trợ giúp, mẹo hay và thông tin cập nhật mới nhất.

Xem, tạm dừng lưu hoặc xóa danh sách video đã xem (khi đã đăng nhập)

Hãy đăng nhập rồi truy cập vào myactivity.google.com để tìm video mà bạn đã xem trên ứng dụng YouTube hoặc trang web youtube.comtrong khi đăng nhập. Phần này cũng chứa những video bạn đã xem trong trình phát YouTube trên các trang web khác khi đã đăng nhập vào Google Chrome.

Những lần bạn thay đổi lịch sử xem của tài khoản sẽ được lưu lại trên tất cả các thiết bị mà bạn đăng nhập bằng tài khoản này. Xem hoặc xóa lịch sử xem của bạn Nếu bạn xóa video khỏi lịch sử xem khi thiết bị không có kết nối mạng, thì hệ thống có thể sẽ cần vài giờ để đồng bộ hóa các thay đổi này. Để xem hoặc xóa những nội dung bạn đã tìm kiếm trước đây trên YouTube, hãy xem phần lịch sử tìm kiếm.

Giao diện hiện tại dành cho máy tính

 • Xóa video: Để xóa một video khỏi danh sách video đã xem, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa

ở bên phải phần thông tin chi tiết video.

 • Xóa danh sách video đã xem: Để xóa toàn bộ danh sách video đã xem, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa tất cả video đã xem

.

 • Tạm dừng tính năng lưu video đã xem: Để tạm dừng tính năng lưu video đã xem, hãy nhấp vào Tạm dừng tính năng lưu video đã xem

. Những video bạn xem trong lúc tính năng này bị tạm dừng sẽ không xuất hiện trong danh sách video đã xem hoặc không ảnh hưởng đến nội dung đề xuất cho bạn.

Giao diện cũ dành cho máy tính

 • Xóa một video: Để xóa một video khỏi danh sách video đã xem, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa

ở bên phải phần thông tin chi tiết video.

 • Xóa danh sách video đã xem: Để xóa toàn bộ danh sách video đã xem, hãy nhấp vào Xóa tất cả video đã xem.
 • Tạm dừng tính năng lưu video đã xem: Để tạm dừng tính năng lưu video đã xem, hãy nhấp vào Tạm dừng tính năng lưu video đã xem.

Xóa hoặc tạm dừng tính năng lưu video đã xem (khi đã đăng xuất)

Ngay cả khi bạn đã đăng xuất, YouTube cũng sẽ tìm cách đề xuất cho bạn các video phù hợp hơn dựa vào những video bạn xem trên thiết bị đó. Bạn có thể xóa hoặc tạm dừng tính năng lưu video đã xem trên thiết bị của mình.   Lưu ý: Khi đang đăng xuất, bạn không thể xem danh sách video đã xem. Bạn có thể làm theo các bước bên trên để xóa hoặc tạm dừng lưu danh sách video đã xem.

Tìm video trong danh sách video đã xem trên máy tính

Để tìm video mà bạn đã xem trước đây, hãy tìm kiếm trong danh sách video đã xem của bạn.

 1. Chuyển đến phần Danh sách video đã xem.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy chuyển đến phần Tìm kiếm trong danh sách video đã xem.
 3. Nhập nội dung bạn đang tìm kiếm vào hộp.
 4. Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm

.

Xem các bài viết khác của chúng tôi để biết thêm thông tin về danh sách nội dung đã tìm kiếmvàviệc quản lý nội dung đề xuất cho bạn.

Tự động xóa danh sách nội dung đã tìm kiếm và danh sách video đã xem

Bạn có thể tự động xóa danh sách nội dung đã tìm kiếm và danh sách video đã xem của mình sau một khoảng thời gian nhất định.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều khiển trên cùng bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong mục "Kiểm soát hoạt động", hãy nhấp vào Lịch sử hoạt động trên YouTube, rồi nhấp vào Quản lý hoạt động.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm

Giữ lại hoạt động trong...

 1. Nhấp vào nút tương ứng với thời gian mà bạn muốn lưu hoạt động của mình

Tiếp theo

Xác nhận để lưu lựa chọn của bạn.

Xem hoặc xóa lịch sử tìm kiếm

Để xem hoặc xóa những nội dung bạn đã tìm kiếm trước đây trên YouTube, hãy xem phần lịch sử tìm kiếm.

Nếu bạn sử dụngYouTube Music

Tìm hiểu thêm về cách quản lý lịch sử xem đối với YouTube Music tại đây.                 Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm