Cách tìm Video bằng hình ảnh

Tìm kiếm trên Google bằng hình ảnh

Bạn có thể tìm hiểu thêm về một hình ảnh hoặc các vật thể xung quanh mình thông qua tính năng tìm kiếm hình ảnh tương tự. Ví dụ: bạn có thể chụp một bức ảnh về cây cối và dùng ảnh đó để tìm kiếm thông tin hoặc các hình ảnh tương tự khác.

Những gì bạn sẽ thấy khi tìm kiếm

Trang kết quả tìm kiếm có thể bao gồm:

 • Kết quả tìm kiếm cho các vật thể trong hình ảnh
 • Các hình ảnh tương tự
 • Trang web có hình ảnh đó hoặc có hình ảnh tương tự

Điều bạn cần

 • Phiên bản mới nhất của ứng dụng Google
Cách tìm Video bằng hình ảnh
 • Tìm hiểu cách cập nhật ứng dụng trên Android.
 • Ứng dụng Google
Cách tìm Video bằng hình ảnh

hoặc ứng dụng Chrome

Cách tìm Video bằng hình ảnh

Tìm kiếm bằng hình ảnh từ trang kết quả tìm kiếm

 1. Truy cập images.google.com.
 2. Tìm một hình ảnh.
 3. Nhấn vào hình ảnh bạn muốn.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm trực quan hình ảnh này
Cách tìm Video bằng hình ảnh

.

Tìm kiếm bằng hình ảnh từ trang web

Lưu ý quan trọng: Để tìm kiếm bằng hình ảnh trên trang web trong ứng dụng Chrome, bạn cần đặt Google làm công cụ tìm kiếm mặc định.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google
Cách tìm Video bằng hình ảnh

hoặc ứng dụng Chrome

Cách tìm Video bằng hình ảnh

.

 1. Truy cập vào trang web có hình ảnh bạn muốn tìm kiếm.
 2. Nhấn và giữ hình ảnh đó.
 3. Nhấn vào Tìm kiếm bằng Google Ống kính.
 4. Chọn cách bạn muốn tìm kiếm:
 • Sử dụng một vật thể trong hình ảnh: Nếu trong ảnh có vật thể thì trên vật thể đó, hãy nhấn vào biểu tượng Chọn
Cách tìm Video bằng hình ảnh

.

 • Sử dụng một phần của hình ảnh: Nhấn vào biểu tượng Chọn một vùng trên hình ảnh
Cách tìm Video bằng hình ảnh

, sau đó kéo các góc của hộp quanh vùng bạn muốn chọn.

 1. Ở dưới cùng, hãy kéo xuống để xem các kết quả tìm kiếm có liên quan.

Tìm kiếm bằng hình ảnh đã lưu trên điện thoại

Lưu ý quan trọng: Hiện tại, tính năng này chưa có trên máy tính bảng Android.

 1. Trên điện thoại Android, hãy mở ứng dụng Google
Cách tìm Video bằng hình ảnh

.

 1. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào mục Khám phá.
 2. Trên thanh tìm kiếm, hãy nhấn vào biểu tượng Google Ống kính

.

 1. Chụp hoặc tải ảnh lên để tìm kiếm:
 • Để chụp ảnh: Hãy hướng máy ảnh đến một vật thể và nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm

.

 • Để tải hình ảnh hiện có lên: Hãy nhấn vào biểu tượng Trình chọn ảnh
Cách tìm Video bằng hình ảnh

rồi chọn một ảnh.

 1. Chọn vùng hình ảnh bạn muốn tìm kiếm:
 • Sử dụng một vật thể trong hình ảnh: Nếu trong ảnh có vật thể thì trên vật thể đó, hãy nhấn vào biểu tượng Chọn
Cách tìm Video bằng hình ảnh

.

 • Sử dụng một phần của hình ảnh: Nhấn vào biểu tượng Chọn một vùng trên hình ảnh
Cách tìm Video bằng hình ảnh

, sau đó kéo các góc của hộp quanh vùng bạn muốn chọn.

 1. Ở dưới cùng, hãy kéo xuống để xem các kết quả tìm kiếm.

Mẹo: Để nhận các kết quả cụ thể hơn, hãy chọn một vùng ảnh nhỏ trên bức ảnh mà bạn muốn tìm thông tin.                  Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách tìm Video bằng hình ảnh