Cách trả lời email dùng cách

Trả lời thư Gmail

Bạn có thể chỉ gửi thư trả lời cho người đã gửi email cho bạn hoặc cho tất cả những người đã nhận được email.

Trả lời thư

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách trả lời email dùng cách

.

 1. Mở thư.
 2. Ở dưới cùng của thư, hãy nhấn vào biểu tượng Trả lời
Cách trả lời email dùng cách

hoặc Trả lời tất cả

.Mẹo: Cụm từ đề xuất có thể hiển thị dựa trên email bạn nhận được.Để bắt đầu nhanh trả lời, hãy nhấn vào một cụm từ. Bạn có thể chỉnh sửa trả lời của bạn trước khi gửi.

 1. Nhấn vào biểu tượng Gửi
Cách trả lời email dùng cách

.

Tắt nhắc nhở hoạt động

Bạn có thể thấy các email cũ ở đầu hộp thư đến với đề xuất để trả lời hoặc theo dõi.

Để ẩn các đề xuất này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách trả lời email dùng cách

.

 1. Ở bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu
Cách trả lời email dùng cách

Cài đặt.

 1. Trong phần "Nhắc nhở hoạt động", hãy bỏ chọn các tùy chọn Đề xuất email để trả lời hoặc Đề xuất email để theo dõi.

Tắt tính năng Trả lời thông minh

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách trả lời email dùng cách

.

 1. Ở bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu
Cách trả lời email dùng cách

Cài đặt.

 1. Nhấn vào tài khoản của bạn.
 2. Bên cạnh "Trả lời thông minh", hãy bỏ chọn hộp.                 Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách trả lời email dùng cách