Cách trả lời email trên máy tính

Cùng viết bởi Jack Lloyd

X

Bài viết này đã được cùng viết bởi Jack Lloyd. Jack Lloyd là tác giả và biên tập viên làm việc cho wikiHow. Anh có hơn hai năm kinh nghiệm viết và biên tập các bài viết về công nghệ. Anh là người đam mê công nghệ và là giáo viên tiếng Anh.

Bài viết này đã được xem 14.203 lần.

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách trả lời khi nhận được email. Hướng dẫn này áp dụng được cho mọi dịch vụ email trên máy tính và điện thoại, nhưng các nhà cung cấp dịch vụ email phổ biến thường là Gmail, Yahoo, Outlook và Apple Mail.

Các bước

Phương pháp 1 của 8:Gmail trên máy tính

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

1Mở trang Gmail. Sau khi truy cập địa chỉ https://www.gmail.com/, bạn sẽ thấy hộp thư Gmail nếu đã đăng nhập vào Gmail trên máy tính.

 • Nếu chưa đăng nhập Gmail, bạn nhập địa chỉ Gmail và mật khẩu trước khi tiếp tục.
Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

2Chọn email. Nhấp để mở email mà bạn muốn trả lời.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

3Nhấp vào mũi tên "Reply" (Trả lời) ở phía trên góc phải email. Thao tác này sẽ mở ra một trường để bạn gõ nội dung trả lời cho người gửi.

 • Nếu muốn gửi phản hồi cho mọi người trong nhóm email, bạn nhấp vào biểu tượng bên phải Reply (Trả lời), sau đó nhấp vào Reply to all (Trả lời tất cả) trong danh sách lựa chọn.
Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

4Soạn thư trả lời. Gõ nội dung mà bạn muốn gửi cho người nhận.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

5Nhấp nút Send (Gửi) màu xanh dương bên dưới góc trái khung trả lời. Thao tác này sẽ gửi email đến người gửi ban đầu.

Phương pháp 2 của 8:Gmail trên điện thoại

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

1Mở Gmail. Chạm vào ứng dụng Gmail với biểu tượng chữ "M" màu đỏ trên bao thư màu trắng để mở hộp thư Gmail.

 • Nếu chưa đăng nhập Gmail, trước tiên bạn nhập địa chỉ email và mật khẩu.
Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

2Chọn email. Chạm để mở email mà bạn muốn trả lời.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

3Kéo xuống dưới màn hình và chọn Reply (Trả lời) hoặc Reply all (Trả lời tất cả). Cả hai lựa chọn đều ở phía dưới màn hình. Việc chạm vào mũi tên Reply sẽ chỉ trả lời cho người gửi email; còn khi chọn Reply all, phần trả lời của bạn sẽ được gửi cho tất cả những ai có trong email.

 • Bạn sẽ không thấy Reply all nếu email chỉ bao gồm bạn và người gửi.
Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

4Chạm vào phần phía trên của khung trả lời email. Phần này ở ngay bên dưới dòng tiêu đề của email và ở gần phía trên màn hình. Với thao tác này, màn hình sẽ hiển thị bàn phím của điện thoại.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

5Soạn thư trả lời. Gõ phần nội dung mà bạn muốn trả lời cho người đã gửi email.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

6Chạm vào nút "Send" (Gửi) với biểu tượng máy bay giấy màu xanh dương ở phía trên góc phải màn hình để gửi thư trả lời của bạn.

Phương pháp 3 của 8:Yahoo trên máy tính

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

1Mở trang Yahoo. Truy cập địa chỉ https://www.yahoo.com/ để mở trang chủ Yahoo.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

2Nhấp vào Mail (Thư) với biểu tượng bao thư ở phía trên góc phải màn hình.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

3Nhập địa chỉ email và mật khẩu. Gõ địa chỉ email, nhấp Next (Tiếp tục), nhập mật khẩu, và nhấp Sign in (Đăng nhập). Thao tác này sẽ đưa bạn đến hộp thư của mình.

 • Nếu đã đăng nhập vào Yahoo, bạn bỏ qua bước này.
Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

4Chọn email. Nhấp để mở email mà bạn muốn trả lời.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

5Nhấp vào "Reply" (Trả lời) với biểu tượng mũi tên hướng về phía sau ở phía trên bên trái email để mở trường cho phép bạn nhập nội dung trả lời.

 • Nếu muốn gửi thư trả lời cho mọi người trong email, bạn nhấp vào mũi tên đôi bên phải mũi tên "Reply".
Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

6Soạn thư trả lời. Gõ phần nội dung trả lời mà bạn muốn gửi cho người nhận.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

7Nhấp vào nút Send (Gửi) màu xanh dương bên dưới góc trái trường trả lời. Thao tác này sẽ chuyển email trả lời của bạn cho người đã gửi email ban đầu.

Phương pháp 4 của 8:Yahoo trên điện thoại

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

1Mở Yahoo Mail. Chạm vào ứng dụng Yahoo Mail với biểu tượng bao thư màu trắng và chữ "YAHOO!" trên nền màu tím để mở hộp thư của bạn.

 • Nếu chưa đăng nhập Yahoo Mail, trước tiên bạn nhập địa chỉ email Yahoo và mật khẩu.
Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

2Chọn email. Chạm để mở email mà bạn muốn trả lời.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

3Chạm vào "Reply" (Trả lời) với biểu tượng mũi tên hướng về phía sau ở bên dưới màn hình để mở danh sách lựa chọn.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

4Chạm vào Reply hoặc Reply all (Trả lời tất cả) trong trình đơn. Việc chạm vào mũi tên Reply sẽ chỉ trả lời cho người gửi email; còn khi chọn Reply all, phần trả lời của bạn sẽ được gửi cho tất cả những người có trong email.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

5Soạn thư trả lời. Gõ phần nội dung trả lời mà bạn muốn chuyển cho người gửi thư ban đầu.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

6Chọn Send (Gửi) ở phía trên góc phải màn hình để gửi phần trả lời của bạn cho người nhận.

Phương pháp 5 của 8:Outlook trên máy tính

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

1Vào trang chủ của Outlook theo địa chỉ https://www.outlook.com/. Thao tác này sẽ mở hộp thư Outlook nếu bạn đã đăng nhập Outlook.

 • Nếu chưa đăng nhập Outlook, bạn nhấp vào Sign In (Đăng nhập), sau đó nhập địa chỉ email và mật khẩu để tiếp tục.
Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

2Chọn email. Nhấp vào email mà bạn muốn trả lời. Email sẽ hiển thị ở bên phải trang Outlook.

 • Bạn sẽ phải nhấp vào thẻ Other (Khác) ở phía trên hộp thư để tìm email mà mình muốn, vì Outlook thường tự động mở thẻ Focused (Quan tâm).
Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

3Nhấp vào nút Reply all (Trả lời tất cả) ở phía trên góc phải email đã mở. Thao tác này sẽ mở ra một trường cho bạn soạn thư trả lời gửi đến những ai có trong email.

 • Nếu chỉ muốn trả lời cho người gửi email trước, bạn nhấp vào biểu tượng
Cách trả lời email trên máy tính

bên phải Reply all, sau đó chọn Reply (Trả lời).

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

4Soạn thư trả lời. Gõ nội dung trả lời mà bạn muốn chuyển đến người nhận.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

5Nhấp vào nút Send (Gửi) màu xanh dương bên dưới góc trái khung trả lời. Thao tác này sẽ chuyển nội dung trả lời đến người gửi email ban đầu.

Phương pháp 6 của 8:Outlook trên điện thoại

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

1Mở Outlook. Chạm vào ứng dụng Outlook với biểu tượng bao thư màu trắng trên nền xanh dương đậm để mở hộp thư Outlook.

 • Nếu chưa đăng nhập Outlook, bạn nhập địa chỉ email và mật khẩu trước khi tiếp tục.
Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

2Chọn email. Chạm để mở email mà bạn muốn trả lời.

 • Trước tiên, có lẽ bạn nhấp vào thẻ Other (Khác) ở phía trên màn hình để tìm email mà bạn muốn trả lời.
Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

3Chạm vào Reply (Trả lời) tại trường bên dưới màn hình. Bạn sẽ thấy màn hình xuất hiện khung gõ dữ liệu cho phép bạn soạn thư trả lời cho người gửi email trước.

 • Bạn cũng có thể gửi trả lời cho mọi người trong email bằng cách chạm vào biểu tượng   phía trên góc phải email và gõ Reply all (Trả lời tất cả).
Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

4Soạn thư trả lời. Gõ nội dung trả lời cho email mà bạn cần phản hồi.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

5Chạm vào "Send" (Gửi) với biểu tượng máy bay giấy màu xanh nhạt ở bên dưới góc phải khung trả lời để gửi email.

Phương pháp 7 của 8:Apple Mail trên máy tính

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

1Mở trang iCloud. Truy cập địa chỉ https://www.icloud.com/ để vào trang đăng nhập iCloud.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

2Đăng nhập iCloud. Nhập địa chỉ Apple ID và mật khẩu, sau đó nhấp và bạn sẽ thấy bảng lựa chọn của iCloud.

 • Nếu đã đăng nhập iCloud trên trình duyệt, bạn không cần phải đăng nhập.
Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

3Nhấp vào nút Mail (Thư) với biểu tượng bao thư trắng trên nền xanh dương để mở hộp thư iCloud.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

4Chọn email. Sau khi nhấp vào email mà bạn muốn trả lời, bạn sẽ thấy email hiển thị bên phải cửa sổ iCloud.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

5Nhấp vào mũi tên "Reply" (Trả lời) ở phía trên góc trái email bạn vừa mở để xem danh sách lựa chọn.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

6Nhấp vào Reply hoặc Reply All (Trả lời tất cả) trong danh sách lựa chọn. Việc chọn Reply sẽ chỉ trả lời cho người gửi email trước đó; còn khi chọn Reply All, phần trả lời của bạn sẽ được gửi cho tất cả những ai có trong email. Sau thao tác này, một cửa sổ khác sẽ hiển thị để bạn gõ nội dung trả lời.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

7Soạn thư trả lời. Gõ nội dung trả lời mà bạn muốn chuyển cho người nhận.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

8Nhấp vào Send (Gửi) ở phía trên góc phải cửa sổ email. Thao tác này sẽ chuyển phần trả lời của bạn đến người gửi email ban đầu.

Phương pháp 8 của 8:Apple Mail trên iPhone

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

1Mở Apple Mail. Chạm vào Apple Mail với biểu tượng bao thư màu trắng trên nền xanh nhạt để mở ứng dụng.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

2Chọn Inbox (Hộp thư đến) ở gần phía trên trang Mail để mở hộp thư đến của bạn.

 • Nếu trang Mail đã hiển thị hộp thư đến, bạn bỏ qua bước này.
 • Nếu ứng dụng có nhiều hộp thư, bạn cần chạm vào mũi tên "Back" (Trở về) ở phía trên bên trái màn hình và kéo xuống để chọn hộp thư mà mình muốn mở.
Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

3Chọn email. Chạm để mở email mà bạn muốn trả lời.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

4Chạm vào "Reply" (Trả lời) với mũi tên hướng về phía sau ở bên dưới màn hình để mở danh sách lựa chọn.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

5Chọn Reply hoặc Reply All (Trả lời tất cả) trong danh sách lựa chọn. Việc chọn Reply sẽ chỉ trả lời cho người gửi email trước đó; còn khi chọn Reply All, phần trả lời của bạn sẽ được gửi cho tất cả những ai có trong email.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

6Soạn thư trả lời. Gõ nội dung mà bạn muốn phản hồi cho email trước đó.

Cách trả lời email trên máy tính
Cách trả lời email trên máy tính

7Chọn Send (Gửi) ở phía trên góc phải màn hình để gửi thư trả lời của bạn.

Lời khuyên

 • Hầu hết các trang web và ứng dụng email đều có một thanh công cụ ở gần phía trên email với danh sách người nhận. Bạn luôn có thể chạm hoặc nhấp vào trường này để chọn; bên cạnh đó, bạn có thể xóa một vài người nhận sau khi chọn Reply all (Trả lời tất cả).

Cảnh báo

 • Việc gửi trả lời cho mọi người trong email một cách không cần thiết sẽ khiến người nhận khó chịu. Trừ trường hợp bạn phải phản hồi với mọi người, việc gửi email cho từng người có liên quan thường sẽ hiệu quả hơn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách trả lời email trên máy tính