Cách trả lời khi người khác hỏi về lương

Mình cảm thấy rất dị ứng với câu hỏi này từ cô dì chú bác nội ngoại 2 bên, nếu mình trả lời đúng mức lương thì họ nghĩ mình tiêu làm sao mà hết tiền, trong khi mình có nhiều kế hoạch phải tiết kiệm tiền :RaisedEye. Hôm nay mình nói dối lương với bá mình và bá ko tin, mình lại phải nói dối loanh quanh, hức. Mình rất ghét những câu hỏi liên quan đến lương.