Cách truy cập vào Gmail của người khác

Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn bằng một địa chỉ email khác

Khi tạo một Tài khoản Google, bạn sẽ tự động nhận được một địa chỉ Gmail. Nhưng nếu bạn muốn sử dụng một địa chỉ email khác để đăng nhập, bạn có thể liên kết địa chỉ email không phải Gmail với tài khoản và sử dụng địa chỉ đó để đăng nhập, khôi phục mật khẩu, nhận thông báo và làm nhiều điều khác.

Khi chọn một email thay thế, hãy thực hiện theo các yêu cầu sau:

 • Bạn không được sử dụng địa chỉ Gmail.
 • Bạn không được sử dụng địa chỉ email đã được liên kết với một Tài khoản Google khác.
 • Hãy nhớ sử dụng mật khẩu Tài khoản Google của bạn khi đăng nhập bằng địa chỉ email này.

Lưu ý quan trọng:Các bước dưới đây chỉ áp dụng cho Tài khoản Google hiện có. Tìm hiểu cách tạo Tài khoản Google mới bằng địa chỉ email thay thế.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt
Cách truy cập vào Gmail của người khác

Google

Cách truy cập vào Gmail của người khác

Quản lý Tài khoản Google của bạn.

 1. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Thông tin cá nhân.
 2. Trong mục "Thông tin liên hệ", hãy nhấn vào Email.
 3. Trong phần "Email thay thế", hãy chọnThêm email thay thếhoặcThêm email khác.
 4. Nhập địa chỉ email mà bạn sở hữu. Chọn Thêm.
 • Nếu đang sử dụng tài khoản qua nơi làm việc hoặc trường học của mình, bạn có thể không thấy tùy chọn này. Hãy yêu cầu quản trị viên của bạn trợ giúp.

Chúng tôi sẽ gửi một email có chứa liên kết xác minh đến địa chỉ email thay thế của bạn. Bạn sẽ cần phải mở email này và nhấp vào liên kết đó trước khi bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bằng địa chỉ thay thế. Bạn có thể không nhận được email ngay lập tức.

Nếu bạn không tìm được thư, hãy xem các mẹo của chúng tôi để tìm email xác minh hoặc yêu cầu email mới.

Xóa các địa chỉ email thay thế

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt
Cách truy cập vào Gmail của người khác

Google

Cách truy cập vào Gmail của người khác

Quản lý Tài khoản Google của bạn.

 1. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Thông tin cá nhân.
 2. Trong mục "Thông tin liên hệ", hãy nhấn vào Email.
 3. Nhấn vàoEmail thay thế.
 4. Bên cạnh địa chỉ email thay thế bạn muốn xóa, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa
Cách truy cập vào Gmail của người khác

.

Xem tên người dùng nào bạn có thể xóa khỏi Tài khoản Google của mình.

Những trường hợp mọi người có thể thấy địa chỉ Gmail của bạn thay vì địa chỉ email thay thế

Khi mọi người chia sẻ nội dung với địa chỉ email thay thế của bạn, đôi khi họ sẽ thấy địa chỉ email Tài khoản Google (Gmail) chính của bạn được liệt kê chứ không phải email thay thế. Một số ví dụ bao gồm:

 • Google Tài liệu: khi người nào đó chia sẻ nội dung, chẳng hạn như tài liệu, với địa chỉ email thay thế của bạn, địa chỉ Gmail sẽ hiển thị thay vì địa chỉ thay thế.
 • Google Sites: Khi người nào đó chia sẻ một trang web với địa chỉ email thay thế của bạn, địa chỉ Gmail sẽ hiển thị thay vì địa chỉ thay thế.
 • Lịch: Khi bạn trả lời thư mời chuyển tiếp từ địa chỉ thay thế của mình, người tổ chức sự kiện sẽ thấy thư trả lời đến từ địa chỉ Gmail.
 • Google Keep: Khi người nào đó chia sẻ ghi chú với địa chỉ email thay thế của bạn, địa chỉ Gmail sẽ hiển thị thay vì địa chỉ thay thế.
 • Google Groups:Nếu bạn xóa địa chỉ email thay thế thuộc một nhóm, địa chỉ Gmail của bạn có thể sẽ hiển thị thay cho địa chỉ bạn đã xóa.
 • Google Ads: Khi bạn chấp nhận lời mời sử dụng tài khoản Google Ads bằng địa chỉ email thay thế của bạn, cả địa chỉ Gmail và địa chỉ email thay thế đều sẽ hiển thị trên trang truy cập tài khoản.                 Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách truy cập vào Gmail của người khác