Cách từ chối lời mới mua bảo hiểm

Em đã có 1 hợp đồng BHNT, mỗi năm đóng 20 triệu, nhưng bà chị họ em bán thêm bảo hiểm cứ thuyết phục em mua thêm 1 hợp đồng nữa. Em thấy chưa cần thiết, cách nào để từ chối đây ạ?

Video liên quan