Cách xem lịch sử web an danh trên điện thoại

Cách thức hoạt động của chế độ duyệt web riêng tư trong Chrome

Khi bạn duyệt web ở chế độ riêng tư, những người khác dùng thiết bị này sẽ không nhìn thấy lịch sử hoạt động của bạn.

Chrome không lưu lịch sử duyệt web hay thông tin đã nhập vào biểu mẫu. Cookie và dữ liệu trang web được ghi nhớ trong khi bạn duyệt web, nhưng sẽ bị xóa khi bạn thoát khỏi Chế độ ẩn danh. Bạn có thể chọn chặn cookie của bên thứ ba khi mở một cửa sổ ẩn danh mới. Tìm hiểu thêm về cookie.

Điều gì xảy ra khi bạn duyệt web ở chế độ riêng tư

Một số thông tin sẽ không được hiển thị hoặc lưu

Sau khi bạn thoát khỏi tất cả cửa sổ duyệt web Ẩn danh, Chrome sẽ không lưu:

 • Lịch sử duyệt web của bạn
 • Cookie và dữ liệu trang web của bạn
 • Thông tin bạn đã nhập vào biểu mẫu
 • Các quyền bạn cấp cho trang web

Để thoát khỏi chế độ Ẩn danh, hãy đóng tất cả các cửa sổ Ẩn danh.

Hoạt động của bạn có thể vẫn hiển thị

Chế độ Ẩn danh không cho Chrome lưu hoạt động duyệt web của bạn vào lịch sử trên máy. Hoạt động của bạn, chẳng hạn như thông tin vị trí, có thể vẫn hiển thị với:

 • Các trang web mà bạn truy cập, bao gồm cả quảng cáo và tài nguyên dùng trên các trang web đó
 • Các trang web mà bạn đăng nhập
 • Công ty, trường học của bạn hoặc bất cứ ai điều hành mạng mà bạn đang dùng
 • Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn
 • Các công cụ tìm kiếm
 • Các công cụ tìm kiếm có thể hiển thị nội dung đề xuất tìm kiếm dựa trên vị trí hoặc hoạt động của bạn trong phiên duyệt web Ẩn danh hiện tại. Khi bạn tìm kiếm trên Google, chúng tôi sẽ luôn phỏng đoánkhu vực khái quát mà bạn có mặt tại thời điểm tìm kiếm.Tìm hiểu thêm về vị trí khi bạn tìm kiếm trên Google.

Một số thông tin của bạn có thể vẫn hiển thị

Một dịch vụ web, trang web, công cụ tìm kiếm hoặc nhà cung cấp có thể nhìn thấy:

 • Địa chỉ IP của bạn. Địa chỉ này có thể dùng để xác định khu vực khái quát mà bạn đang có mặt
 • Hoạt động của bạn khi bạn dùng một dịch vụ web
 • Danh tính của bạn nếu bạn đăng nhập vào một dịch vụ web, như Gmail

Bạn vẫn có thể tìm và sử dụng thông tin thanh toán, mật khẩu và thông tin liên hệ của mình, nhưng không thể thay đổi thông tin bạn đã lưu trong cửa sổ Ẩn danh của Chrome.

Các tệp đã tải xuống và dấu trang sẽ được lưu

Chrome sẽ không lưu trữcác tệp bạn tải xuống khi duyệt web ở chế độ riêng tư. Tuy nhiên, các tệp đó sẽ vẫn được lưu vào thư mục Tệp đã tải xuống của bạn, kể cả sau khi bạn thoát khỏi chế độ Ẩn danh. Bạn và bất cứ ai sử dụng thiết bị của bạn đều có thể xem và mở các tệp đó.

Tất cả dấu trang bạn tạo sẽ được lưu vào Chrome.

Một số tùy chọn của bạn, bao gồm cả lựa chọn hỗ trợ tiếp cận và các tùy chọn cài đặt dấu trang, cũng có thể được lưu vào Chrome.

Bạn có thể chuyển đổi giữa các thẻ Ẩn danh và các thẻ Chrome thông thường. Bạn sẽ chỉ duyệt web ở chế độ riêng tư khi sử dụng thẻ Ẩn danh.

Bạn cũng có thể chọn chặn cookie của bên thứ ba khi mở một cửa sổ ẩn danh mới. Tìm hiểu thêm về cookie.

Đóng Chế độ ẩn danh để ngừng duyệt web ở chế độ riêng tư

Chế độ ẩn danh chạy trong một thẻ riêng biệt khác với các thẻ Chrome thông thường.

Nếu bạn đang mở sẵn một thẻ Ẩn danh và mở thêm một thẻ Ẩn danh khác, thì phiên duyệt web ở chế độ riêng tư của bạn sẽ tiếp tục ở thẻ mới.Để thoát khỏi chế độ Ẩn danh, hãy đóng tất cả các thẻ Ẩn danh.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome
Chrome

.

 1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi thẻ
Chuyển đổi tab

. Ở phía bên phải, bạn sẽ thấy các thẻ Ẩn danh đang mở.

 1. Ở trên cùng bên phải của thẻ Ẩn danh, hãy nhấn vào biểu tượng Đóng
Đóng

.

Bài viết liên quan

 • Duyệt web ở chế độ riêng tư
 • Cho phép người khác duyệt Chrome với tư cách khách
 • Xóa dữ liệu duyệt web trên Chrome                 Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm