Cách xem video bị ẩn trên YouTube

Bật lại kênh bị ẩn

Trên trang Nội dung, bạn có thể thấy thông báo "Kênh YouTube của bạn có nội dung nhưng đã bị tắt". Điều này nghĩa là kênh của bạn bị ẩn và người khác hiện không xem được các video cũng như nội dung khác của bạn.

Trạng thái này có thể là do bạn đã chọn ẩn kênh của mình trong phần cài đặt Tài khoản Google.

Bạn vẫn có thể xem hoặc thích video cũng như đăng ký kênh. Những hoạt động này sẽ hoàn toàn ở chế độ riêng tư. Nếu bạn muốn tải video lên, bình luận, dùng danh sách phát hay để người khác xem được nội dung của mình thì bạn phải bật kênh.

Cách bật kênh và hiển thị nội dung

  1. Đăng nhập vào YouTube.
  2. Chuyển đến mục tạo kênh rồi điền vào biểu mẫu.Thao tác này sẽ khôi phục kênh YouTube của bạn.
  • Trong biểu mẫu này, lưu ý không nhấp vào mục "Để sử dụng tên doanh nghiệp hoặc tên khác, hãy nhấp vào đây". Thao tác này sẽ tạo kênh mới thay vì khôi phục kênh bị ẩn của bạn.
  1. Sau khi tạo lại kênh công khai, bạn có thể cài đặt trên trang Video để người khác có thể xem video và danh sách phát của bạn.

Nếu bạn có Tài khoản thương hiệu

  1. Đăng nhập vào YouTube.
  2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn.
  3. Nhấn vào Cài đặt.
  4. Nhấn vào Tài khoản
Cách xem video bị ẩn trên YouTube

Thêm hoặc quản lý (các) kênh của bạn.

  1. Chọn kênh bị ẩn.
  2. Trong lời nhắc tạo kênh mới, hãy nhấp vào OK.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách xem video bị ẩn trên YouTube