Cách xem video riêng tư trên Facebook

Các dịch vụ hỗ trợ tải video từ Facebook chỉ hoạt động với video được chia sẻ với chế độ công khai. Nếu muốn tải các video được chia sẻ trong các nhóm kín hay chỉ bạn bè mới được xem có thể áp dụng cách sau.

Bấm vào liên kết hiển thị thời gian đăng tải video

Ảnh chụp màn hình                                                 Tiếp theo truy cập một trong các dịch vụ trên, dán mã nguồn vừa copy vào khung trống và bấm Download. Đợi giây lát dịch vụ sẽ tự động lấy link tải video giúp bạn.

Dán mã nguồn và tải video

Ảnh chụp màn hình

Các extension tự động bắt link video để tải về

Ảnh chụp màn hình