Cách xem video trên Microsoft team

Giúp nhóm của bạn dễ dàng cộng tác bằng cách sử dụng video bằng cách thêm kênh hoặc video Microsoft Stream dưới dạng tab trong Microsoft Teams.

Lưu ý:Liên quan đến quyền trên video hoặc kênh trong Stream được Microsoft Teams.

Nhận URL kênh hoặc video từ Microsoft Stream

Trong Pháttrực tuyến , chọn URL kênh hoặc video trực tiếp từ thanh địa chỉ hoặc trình duyệt của bạn trên trang kênh hoặc video.

Hoặc bấm vào biểu tượng Chia sẻ trên video mong muốn, bấm vào Chia sẻ, rồi sao chép URL.

Mở Microsoft Teams.

Chọn biểu tượng dấu cộng trên thanh tab của kênh Nhóm.

Chọn tab Microsoft Stream.

Dán URL vào phần nối kết trực tiếp, sau đó bấm Lưu.

Nếu bạn đã thêm một kênh, hãy bấm vào bất kỳ video nào trong kênh để xem video đó trong tab Microsoft Stream.

Xem thêm

Cách Stream hoạt động với các sản phẩm khác

Cách chia sẻ video hoặc kênh