Cách xóa ảnh đại diện trên ID Apple

Cách xóa ảnh đại diện trên ID Apple

Thay đổi ảnh hồ sơ ID Apple của bạn trên iCloud.com

Ảnh ID Apple của bạn sẽ xuất hiện trên trang chủ iCloud.com; trong mục Cài Đặt trên iPhone, iPad hoặc iPod touch; và trong Tùy Chọn Hệ Thống trên máy Mac. Nếu bạn là một thành viên trong nhóm Chia Sẻ Trong Gia Đình, các thành viên khác trong gia đình có thể thấy ảnh ID Apple của bạn trong danh sách thành viên gia đình.

  1. Trên iCloud.com, vào Cài Đặt Tài Khoản, rồi nhấp vào ảnh bên cạnh tên bạn.

Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Kéo tệp hình ảnh vào ảnh.
  • Nhấp vào Chọn ảnh, rồi làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Để thay đổi các cài đặt khác liên quan đến ID Apple, hãy truy cập vào trang web tài khoản ID Apple.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách xóa ảnh đại diện trên ID Apple