Cách xóa ảnh vĩnh viễn trên máy tính

Xóa hoặc khôi phục ảnh và video

Nếu bạn đã bật tính năng Sao lưu và đồng bộ hóa thì ảnh và video bạn xóa sẽ lưu lại trong thùng rác 60 ngày trước khi bị xóa vĩnh viễn. Tìm hiểu cách bật tính năng Sao lưu vàđồng bộ hóa.

Mẹo: Để chuyển tất cả ảnh của bạn sang một tài khoản khác, hãy chia sẻ thư viện ảnh của bạnvới tài khoản đó.

Trước khi xóa ảnh và video Tìm hiểu những nơi ảnh và video không bị xóa theo

Các mục bạn xóa khỏi Google Photos cũng sẽ bị xóa khỏi:

 • photos.google.com và mọi thiết bị được đồng bộ hóa
 • Album trên Google Photos
 • Một số đoạn phim trên Google Photos. Tìm hiểu thêm về các ảnh bị xóa khỏi đoạn phim.
 • Những album chia sẻ và cuộc trò chuyện mà bạn đã thêm các mục đó.

Những mục mà bạn xóa sẽ không được tự động xóa khỏi:

 • Blogger
 • YouTube
 • Gmail

Xóa ảnh và video

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào photos.google.com.
 2. Đưa con trỏ đến mục bạn muốn xóa. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Chọn
Cách xóa ảnh vĩnh viễn trên máy tính

.

 1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa
Cách xóa ảnh vĩnh viễn trên máy tính

Chuyển vào thùng rác.

Lưu ý: Nếu bạn đã sao lưu ảnh hoặc video của mình trước khi xóa, thì ảnh/video đó sẽ nằm trong thùng rác 60 ngày.

Cách xóa vĩnh viễn ảnh và video:

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vàophotos.google.com.
 2. Trỏ vào ảnh hoặc video bạn muốn xóa vĩnh viễn. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Chọn
Cách xóa ảnh vĩnh viễn trên máy tính

.

 1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Xóa vĩnh viễn
Cách xóa ảnh vĩnh viễn trên máy tính

Xóa.

Khôi phục ảnh và video

Nếu bạn muốn khôi phục một mục đã xóa, hãy kiểm tra thùng rác xembạn có thể khôi phục mục đó không. Nếu bạn xóa ảnh hoặc video đã sao lưu của mìnhthì chúng sẽ vẫn còn trong Thùng rác trong 60 ngày.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào photos.google.com.
 2. Ở bên trái, hãynhấp vào biểu tượng Thùng rác

.

 1. Đặt con trỏ lên ảnh hoặc video mà bạn muốn khôi phục, sau đó nhấp vào biểu tượng Chọn
Cách xóa ảnh vĩnh viễn trên máy tính

.

 1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Khôi phục
Cách xóa ảnh vĩnh viễn trên máy tính

Khôi phục. Ảnh hoặc video đó sẽ được khôi phục vào Tài khoản Google Photos của bạn và được thêm lại vào bất kỳ album nào từng chứa ảnh hoặc video đó.

Bạn không tìm thấy ảnh hoặc video?

Nếu một ảnh hoặc video đã xóa không có trong thùng rác, thì bạn sẽ không thể khôi phục ảnh hoặc video đó. Bạn sẽ không thể khôi phục ảnh nếu:

 • Bạn đã chuyển ảnh đó vào thùng rác hơn 60 ngày trước.
 • Bạn đã chuyển ảnh đó vào thùng rác, sau đó dọn sạch thùng rác.
 • Bạn đã xóa vĩnh viễn ảnh đó khỏi thùng rác.
 • Bạn đã xóa vĩnh viễn ảnh đó khỏi ứng dụng Thư viện trên thiết bị của mìnhmà không sao lưu trước.

Để dễ dàng tìm và khôi phục ảnh, hãy bật tính năng Sao lưu và đồng bộ hóa.

Quan trọng: Nếu tài khoản Google Photos của bạn không hoạt động trong 2 năm hoặc bạn vượt quá hạn mức dung lượng lưu trữ thì nội dung của bạn có thể bị ảnh hưởng.Tìm hiểu thêm về điều này.                  Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách xóa ảnh vĩnh viễn trên máy tính