Cách xóa địa chỉ email trên máy tính

Đăng xuất khỏi Gmail

Tùy thuộc vào thiết bị bạn dùng để sử dụng Gmail, bạn có thể đăng xuất khỏi Gmail, xóa Tài khoản Google của bạn hoặc chuyển đổi giữa các tài khoản khác nhau.   Bạn muốn khai thác thêm sức mạnh của ứng dụng Google tại cơ quan hoặc trường học?Hãy đăng ký dùng thử miễn phí Google Workspace.

Đăng xuất trên máy tính

  1. Mở Gmail.
  2. Ở phía bên phải, hãy nhấp vào ảnh của bạn.
  3. Nhấp vào Đăng xuất.

Đăng xuất khỏi máy tính khác

Nếu bạn quên đăng xuất khỏi email của mình trên máy tính khác thì bạn có thể đăng xuất khỏi Gmail từ xa.

  1. Mở Gmail.
  2. Ở góc dưới cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Chi tiết
Cách xóa địa chỉ email trên máy tính

Đăng xuất khỏi tất cả các phiên khác trên web.

Mẹo: Nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng hoặc máy tính dùng chung, hãy đăng xuấtkhỏi Tài khoản Google của bạn trước khi rời khỏi máy tính. Tìm hiểu thêm về cách đăng nhập an toàn vào Google.

Chuyển đổi giữa các tài khoản mà không cần đăng xuất

Bạn có thể sử dụng nhiều tài khoản trên cùng một trình duyệt bằng cách sử dụng tính năng đăng nhập nhiều tài khoản. Sau đó, bạn có thể chuyển đổi giữa các tài khoản của mình mà không cần đăng xuất khỏi tài khoản nào. Tìm hiểu thêm về cách đăng nhập vào nhiều tài khoản.                  Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách xóa địa chỉ email trên máy tính